For tiden hører vi mye om statsfinansierte hackere som bryter seg inn for å stjele følsomme data eller drive påvirkning, om banker under angrep, og om livsviktig infrastruktur som blir lammet eller manipulert. Eksemplene og skrekkscenarioene er utallige, og det blir stadig tydeligere at effektive datasikkerhetstjenester er en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde et velfungerende og tillitsbasert samfunn.

Tidlig ute
Tønnes Ingebrigtsen var tidlig ute med å se at datasikkerhet kunne bli en viktig nisje i IT­markedet. Og etter å ha jobbet innenfor området i ti år etablerte han sammen med noen kolleger Mnemonic, en bedrift som allerede i første hele driftsår hadde en omsetning på 50 millioner kroner – og overskudd.

– Siden har vi vært både lønnsomme og selvfinansierende, forteller han i et intervju med Ferdmagasinet. Ingebrigtsen er fortsatt daglig leder og drivende kraft i det som er vokst til å bli en av Europas største og teknologisk fremste aktører innenfor området cybersikkerhet.

Finansiell partner
Så var det da heller ikke dårlig økonomi som gjorde at Mnemonic i fjor begynte å vurdere mulighetene for å etablere et samarbeid med en finansiell partner.

– Min agenda hadde to punkter: Det ene var å bevare selskapet uavhengig, å sikre tilstrekkelig finansiell styrke til å motstå oppkjøpsforsøk fra de store aktørene i IT­bransjen. Punkt to var å sikre at medarbeidere fortsatt skal kunne sitte med en betydelig eierandel, samtidig som noen ansatte med lang fartstid i selskapet ønsket å selge seg ut. Å finne en bra løsning på dette var dels et spørsmål om anstendighet, dels om å sikre medarbeidernes tilknytning til selskapet. For her i huset har vi mange mennesker som sitter på unik kompetanse, og som er svært attraktive for våre konkurrenter, sier Tønnes Ingebrigtsen.

Beste kapitalmiljø
Etter litt sonderinger i markedet var det Ferd som fremsto som det i særklasse beste kapitalmiljøet å få inn på eiersiden i Mnemonic.

– Vi på vår side ser IT­teknologi som et særlig interessant investeringsområde som vi følger tett. Og vi har merket oss cybersikkerhet, og spesielt Mnemonic, som noe av det aller mest interessante. Så egentlig er det vel mest riktig å si at vi fant hverandre, forteller Fredrik Bjørland, Senior Investment Manager i Ferd Capital.

I september, og etter en omfattende analyse- og forhandlingsprosess, kunne  Ferd og Mnemonic så offentliggjøre at en partnerskapsavtale var på plass, med Ferd som største eier med en andel på 40 prosent, mens majoriteten av aksjene fortsatt vil være eid av Tønnes Ingebrigtsen og de ansatte, slik det har vært de siste 18 årene. Transaksjonen innebærer imidlertid ingen endringer i selskapets drift eller ledelse.

Internasjonalisering

– Tanken er at Ferd skal tilføre forretningsmessig kompetanse, nettverk og kapital, mens Mnemonic kan være en viktig partner for Ferd­selskaper der datasikkerhet er av kritisk betydning. Dessuten tror jeg Ferd Capital vil kunne spille en rolle i en videre internasjonalisering av Mnemonic. Vi har jo adskillig erfaring på området, sier Bjørland, som legger til at Mnemonic allerede er størst i Norge innenfor IT­ og informasjonssikkerhet, og trolig også i Norden.

– Det finnes kanskje bare et par selskaper til i Europa som tilbyr tjenester på Mnemonics kvalitetsnivå, og det høyt respekterte multinasjonale analyseselskapet Gartner har i en rapport rangert Mnemonic som nummer én på sitt område i Europa, understreker han.

– Og med den solide plattformen vi har bygget opp, og med Ferd i ryggen, har vi en realistisk sjanse til å gjøre innhogg også i det internasjonale markedet. Vi har et stort nedslagsfelt, i og med at så godt som alle bedrifter har bruk for noen som oss, supplerer Tønnes Ingebrigtsen.

Foto: Charlotte Sverdrup

Les hele saken i Ferdmagasinet