Thomas Körmendi, Elopaks nye CEO, har erfaring fra å lede virksomheter i europeiske land fra Benelux til Kaukasus. Blant annet har han hatt ansvaret for betydelige deler av virksomheten i Tetra Pak, i særklasse verdens største aktør innenfor drikkekartong. Selv er han fra København, dansk statsborger med ungarsk familiebakgrunn, bosatt i Stockholm – og altså med kontor i Oslo.

Mest på reise
I praksis spiller det trolig mindre rolle hvor kontoret ligger. Körmendi bruker uansett mesteparten av tiden på reise, og har i løpet av sine første seks måneder i sjefsstolen rukket å besøke alle Elopaks produksjonsanlegg og de fleste andre enheter rundt om i verden. I tillegg har han etablert personlig kontakt hos en rekke av kundene.

– Jeg er glad for at medarbeiderne jeg har møtt både er kompetente og motiverte, og for positive tilbakemeldinger fra kunder over hele spekteret fra lokale meierier til multinasjonale giganter, sier han i et intervju med Ferdmagasinet. Han er likevel klar på at Elopak står foran spennende tider med store muligheter, men også betydelige utfordringer.

Innovasjon avgjørende
– Vi jobber systematisk med å oppnå mer lønnsom drift, og skal ha en ny og forbedret organisasjonsstruktur på plass neste år. Men i tillegg til å få mer ut av eksisterende virksomhet må vi øke omsetningen, sier Körmendi, som understreker at viktige markeder viser liten vekst eller er i tilbakegang.

– Arbeidet med nytenkning og innovasjon må derfor videreføres og intensiveres, og vi er i full gang med en strategiprosess der vi kartlegger muligheter på flere plan – geografisk, i anvendelsesområder for våre produkter, og i å utnytte nye muligheter som åpner seg i eksisterende markeder, sier han.

Geografi og nye bruksområder
I dag er det Europa som er Elopaks viktigste marked, selskapet er dessuten godt etablert og registrerer bra vekst i USA og Canada. I tillegg kommer deltakelse i joint ventures flere andre steder i verden.

– Vi skal se på mulighetene for videre geografisk ekspansjon. Her dreier det seg imidlertid først og fremst om mer langsiktige planer. I et kortsiktig perspektiv er det mer å hente ved å utvide bruksområdene for kartong i eksisterende markeder, sier konsernsjefen, som likevel ser det virkelig store potensialet i miljøbevisstheten som nå vokser i stadig større deler av verden, og som er en viktig faktor å ta hensyn til for Elopaks kunder.

– Drikkekartong har svært gode miljøegenskaper, og Elopak følger opp med produksjon og drift som gir minimale utslipp av drivhusgasser. Dette er blitt et stadig viktigere konkurransefortrinn, og vil bli det i enda høyere grad videre fremover, sier Thomas Körmendi

Foto: Elopak

Les hele saken i Ferdmagasinet