Ledelsen i Mestergruppen har sammen med Ferd allerede bygget en ledende posisjon i Norge. Det at vi nå også blir markedsleder i Sverige gir selskapet en enda sterkere posisjon for fremtiden.

Mestergruppen ble i august 2019 hovedeier i XL-BYGG AB. Nå styrker Mestergruppen sin posisjon ytterlige i Sverige gjennom oppkjøpet av Bolist AB. Den nye konstellasjonen vil ha over 300 butikker og en butikkomsetning på ca 9 milliarder svenske kroner, og blir dermed markedsleder i byggevarebransjen i Sverige.

Oppkjøpet inkluderer kjedene Bolist og Jernia, samt logistikkselskapet Bolist Logistikk AB. Bolist har frem til nå vært eid av omkring 200 medlemsbedrifter, som nå blir medeiere i et felles morselskap med navnet Mestergruppen AB. Totalt vil medlemmene i Sverige eie ca 30% av aksjene, mens Mestergruppen eier de resterende 70%.

De tre kjedene XL-BYGG, Bolist og Jernia vil fortsatt drives videre som tre separate kjeder med sine respektive merkevarer.

  • Da vi gikk inn i Sverige i fjor hadde vi en ambisjon om å vokse og forhåpentligvis ta en ledende posisjon i det svenske markedet etter hvert. Det er svært gledelig at vi etter kun et halvt år blir markedsledende i Sverige gjennom denne transaksjonen.   Vi er svært fornøyde med vårt eierskap av XLBYGG så langt, og mener inkluderingen av Bolist vil gjøre oss enda sterkere. På samme måte som i XL-BYGG, består Bolist av dyktige medlemsbedrifter med sterke posisjoner i sine lokalmarkeder. Sammen med Mestergruppen vil disse kjedene stå enda bedre rustet til å møte fremtiden gjennom stordriftsfordeler med bla. felles satsning på nye digitale løsninger, sier konsernsjef i Mestergruppen, Mikkel Sandvik.

Eierne i XL-BYGG AB og Bolist AB har stemt ja til transaksjonen i sine respektive generalforsamlinger. Gjennomføring av transaksjonen er avhengig av godkjenning av konkurransemyndighetene, noe som forventes å være klart i løpet av april.

  • Med Bolist får vi også tilgang på en velutviklet logistikkoperasjon, som vil bedre vareforsyningen for alle medlemmene. Samtidig blir vi markedets største innkjøper av byggevarer som vil forsterke vår konkurransekraft ytterlige, sier administrerende direktør i XLBYGG AB, Karin Eriksson
  • Det har vært stor enighet blant våre medlemmer å gjøre denne sammenslåingen med XLBYGG og Mestergruppen. Sammen vil vi bli enda sterkere i tiden fremover sier administrerende direktør i Bolist AB, Tomas Fritzon.