De jobber tett sammen med våre fast ansatte, og er blitt en del av gjengen her. Dette har virkelig fungert godt, forteller driftssjef Torbjørn Haugen i Brav til Ferdmagasinet. Han legger til at erfaringen så langt er at de nye medarbeiderne er både stabile og villige til å stå på, og ellers akkurat så ulike som alle andre.

NAV Varig tilrettelagt arbeid
Ungdommene jobber tre dager i uken i Swixsenteret i på Lillehammer. Det har de gjort siden september i fjor, da det Ferd-eide selskapet og arbeids- og inkluderingsbedriften Lipro Kompetanse innledet et samarbeid. Utgangspunktet var et ønske om å oppnå resultater gjennom NAV-tiltaket Varig tilrettelagt arbeid.

Det er NAV som søker inn kandidater til tiltaket, men vi som arbeidsinkluderingsbedrift som ansetter dem. Forutsetning for å få plass er innvilget uførepensjon, eller at det er startet en prosess for å få innvilget uførepensjon, forteller Therese Bull-Engelstad, leder for HR og marked i Lipro Kompetanse på Lillehammer.

Rent praktisk er de tilrettelagte arbeidsplassene organisert slik at Brav betaler for jobben som blir gjort, mens det er Lipro Kompetanse som ansetter ungdommene, og har arbeidsgiveransvaret og ansvar for å følge dem opp. Dette er tjenester som kjøpes av NAV, mens ungdommene selv mottar bonuslønn per arbeidstime i tillegg til uføretrygden.

Godt å være til nytte
Arbeidsoppgavene våre er merking og pakking av forskjellige produkter til ski, som glider, klister, skismøring og spray til felleski. Vi har også arbeidet noe med merking av klær og andre ting fra lageret, og vi har tatt retur av varer etter Vasaloppet, forteller Therese, som har hatt jobb i Swixsenteret helt siden samarbeidet med Lipro Kompetanse startet. Hun legger til at hun liker jobben godt:

Det er sosialt og jeg har gode kolleger. Oppgavene er konkrete, lette å lære, og viktige for bedriften, og jeg tjener penger. Det er dessuten hyggelig miljø på Swixsenteret, og det å ha en jobb å gå til er viktig for meg. Det skaper rutiner på dagene, og jeg er til nytte, legger hun til

Kommer fra hjertet – og er lønnsomt
Vi for vår del synes det er spennende å være med på et nytt og annerledes prosjekt. Det er stas å få være med på å gi noen en ny sjanse. Og selv om inkluderingstanken kommer fra hjertet ser vi også at dette er lønnsomt. For oss, for samfunnet, og ikke minst for ungdommene, som får styrket selvfølelsen gjennom mestringsopplevelse, erfaringen av å være til nytte, og av å være del av et sosialt fellesskap på en arbeidsplass, sier Torbjørn Haugen.

Les hele saken i Ferdmagasinet