Lakselus er oppdrettsnæringens verste fiende, og har en betydelig påvirkning på driften. Milliarder går tapt hvert eneste år, og måten vi bekjemper den på har aldri vært mer avgjørende – både fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Mens kjøttproduksjonen går ned, vender forbrukeren seg i større grad mot den mer bærekraftige sjømatnæringen. For å sikre forsvarlig vekst, er vi med andre ord helt avhengige av å få tilgjengeliggjort gode løsninger som kan holde forekomsten av lus på et lavt nivå.

– CleanTreat representerer en helt ny måte å gjennomføre lusebehandling på, sier Danjal Haaland Danjalsson, investment professional i Ferd Capital.

Nye bærekraftige verktøy
Oppdretterne har i utstrakt grad benyttet seg av mekaniske behandlinger og legemidler for å holde lusetall nede. Det brukes også i stadig større grad oppvarmet vann og spyling, som er en påkjenning for fisken.  Samtidig utgjør høy dødelighet og redusert vekst kostnader i milliardklassen. Tidligere har legemidler blitt skylt rett ut i sjøen etter at fisken er ferdigbehandlet. Det har ført til høyere grad av resistens, som kan ha effekt på biologien i havet.

– CleanTreat lar oppdretterne gjennomføre behandling med legemidler, uten miljøeffekt i havet. Det muliggjør utvikling og anvendelse av neste generasjons legemidler, sier Danjalsson.

Les mer om Benchmarks miljøsmarte system her, eller i Ferdmagasinet 03/2019.