Ferd og Andresen-familien har vært aktive eiere av Elopak helt siden oppstarten i 1957.

– Som langsiktige eiere er vi svært imponert over utviklingen selskapet har hatt: Med utgangspunkt i den første fabrikken på Spikkestad har Elopak vokst til å bli en av verdens ledende produsenter av drikkekartong. Elopak er en drivende kraft i utviklingen av bærekraftige og karbonnøytrale drikkekartonger, og har gjennom mange år vist solide resultater på innovasjon, teknologisk differensiering og forskning og utvikling – både i Norge og internasjonalt, sier Morten Borge, administrerende direktør i Ferd.

Elopak ble karbon-nøytral allerede i 2016, og har redusert klimagassutslippene med 70 prosent fra 2008 til 2018. I dag tilbyr Elopak 100 prosent fornybare, resirkulerbare og karbonnøytrale drikkekartonger.

Til tross for den globale pandemien, ble 2020 nok et godt år for Elopak. Foreløpige tall for gruppen inkludert andeler i joint ventures viser en forventet omsetning på i overkant av 930 millioner euro, og ebitda* på i overkant av 125 millioner euro. De siste to årene har Elopaks ebitda økt med 25 prosent, noe som er helt i tråd med selskapets mål om lønnsom vekst.

– Vi har styrket både omsetning og drift takket være formidabel innsats fra våre 2600 ansatte over hele verden. Kunder og forbrukere ønsker i stadig større grad bærekraftig og karbonnøytral emballasje. Den sterke posisjonen Elopak har på bærekraft gjør at vi ser store muligheter for videre vekst både i nye og eksisterende markeder og markedssegmenter, sier Thomas Körmendi, konsernsjef i Elopak.

Ferd har nå startet en prosess for å vurdere mulighetene for en børsnotering av Elopak, med Ferd som en fortsatt aktiv og dedikert eier. Goldman Sachs og SEB er engasjert som globale hovedtilretteleggere i prosessen.

– Vi har nettopp satt i gang denne prosessen, og vi vil bruke den tiden som trengs for å vurdere den beste eierstrukturen for Elopak fremover. Gjennom å invitere flere inn på eiersiden i Elopak kan vi sikre at selskapet kan fortsette å bygge på det svært sterke fundamentet selskapets ledelse og ansatte har skapt – både for videre vekst og for at Elopak kan spille en enda viktigere rolle i det globale skiftet mot en karbonnøytral sirkulærøkonomi, sier Morten Borge, administrerende direktør i Ferd.

Johan H. Andresen er eier og styreleder i Ferd. Han gir sin fulle støtte til prosessen.

– Ferd og Elopak har en lang felles historie, helt siden faren min spilte en sentral rolle i etableringen av Elopak. Vi har god erfaring med å skape store verdier i partnerskap med andre eiere, og aktivt eierskap vil være avgjørende for å skape og utløse potensialet i Elopak også fremover, sier Andresen.

* ebitda = earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

Fakta om Elopak

  • Elopak er en av verdens ledende leverandører av emballasje og fylleutstyr for flytende mat og drikke, både fersk og aseptisk.
  • Selskapets ikoniske Pure Pak-kartonger er designet for å ivareta miljø, matsikkerhet og praktisk bruk.
  • Elopak ble etablert i 1957 av Johan H. Andresen Sr. og ingeniøren Christian August Johansen. Elopak er nå heleid av Andresen-familiens investeringsselskap Ferd.
  • Elopak har 2600 ansatte og selger hvert år mer enn 14 milliarder kartonger til mer enn 80 land.

Klikk her for pressemelding på engelsk.