En avansert strømmåler fra Nortek – med rekkevidde på inntil 1000 meter under vann i havet – hentes opp i Antarktis etter å ha vært utplassert i havet over en lengre tidsperiode. Foto: Rokas Kubilius.

Nortek utgjør den største delen av General Oceans og ble startet i 1996 av Atle Lohrmann. Selskapet holder til på Rud i Bærum og utvikler akustiske sensorer for å måle vannbevegelser, som havstrømmer og bølger, for navigasjon av undervannsfartøy og ulike måleinstrumenter. Systemene distribueres til over 90 land verden over, blant annet for bærekraftig ressursutnyttelse, overvåkning av klimaendringer samt havbruks- og forsvarsindustrien. Selskapet har i lang tid levert solide finansielle resultater ved å kontinuerlig introdusere nye funksjonelle systemer og med lange kundeforhold.

Utover Nortek består General Oceans av selskapene Tritech, Klein Marine, Reach Robotics og Strategic Robotic Systems (SRS). De to førstnevnte leverer ulike typer av sonarer, Reach Robotics leverer gripesystemer til undervannsroboter og SRS utvikler neste generasjons undervannsfartøy. Sammen utgjør General Oceans et konsern som er godt posisjonert for å utnytte markedsmulighetene innenfor havteknologi.

Ferd er glad for å bli valgt som partner og ser frem til å videreutvikle selskapet sammen med hovedaksjonær og konsernsjef Atle Lohrmann, samt resten av General Oceans. Havteknologiens potensial fascinerer oss, og vi forventer høy etterspørsel etter produkter som bidrar til forståelsen hva som foregår under havoverflaten.