Sjømat er en vekstnæring som Ferd er grunnleggende positive til. Broodstock Capital Partners har bygget opp en solid og fremtidsrettet portefølje innenfor et markedssegment Ferd har stor tro på. At vi benytter oss av muligheten til å øke eierandelen vår reflekterer vårt positive syn på bransjen, sier Kristian Eikre, investeringsdirektør i Ferd.

Ferd var med på å finansiere etableringen av Broodstock Capital Partners i 2016 og selskapet forvalter i dag investeringer i seks selskaper med investert egenkapital på rundt en halv milliard kroner. Porteføljen består av Billund Aquaculture, Maritech Systems, MPI, NP Innovation, Therma Industri og Åkerblå.

Ferd er en solid og langsiktig eier, og vi er stolte over at de fortsetter sin aktive støtte og øker sin investering i selskapet. Vi vil fortsette å lete etter nye investeringer innen leverandørleddet til sjømatnæringen og kommer derfor til å styrke teamet med minst to nyansettelser, sier Jan Erik Løvik, daglig leder i Broodstock Capital Partners.

Ferd øker sin eierandel fra 40 til 65 prosent ved å overta aksjene til Kjetil Haga og Simen Landmark, som begge er partnere i Broodstock Capital Partners.

Haga og Landmark trer ut av Broodstock Capital Partners, men for å sikre kontinuitet vil Haga og Landmark i en overgangsfase fortsette i sine styreposisjoner i enkelte av Broodstocks selskaper. Haga og Landmark har planer om å etablere et nytt investeringsfond som har et bredere mandat mot sjømatsektoren generelt, men med et spesifikt fokus på landbaserte investeringer.

Etter å ha vært med på å grunnlegge og bygge opp Broodstock Capital er dette selvsagt vemodig. Samtidig har vi nå fått en mulighet til å forfølge et spor og en ambisjon vi har drømt om en god stund, og den sjansen ønsker vi å benytte oss av, sier Kjetil Haga og Simen Landmark.

De resterende 35 prosentene i Broodstock Capital Partners eies av øvrige partnere, samt industrirådgiver Per-Arnfinn Brekke og leder av selskapets investeringskomite Kjell Bjordal, som alle har vært med i Broodstock Capital Partners siden etableringen.