Elopak

Foto: Elopak

Elopak har nå varslet at selskapet vil søke børsnotering, og Ferd har intensjon om å fortsatt være en aktiv og dedikert aksjonær – og en pådriver for at Elopak fortsetter å spille en viktig rolle i overgangen mot en lav-karbon sirkulærøkonomi.

For mer informasjon, se Elopaks pressemelding  og børsmelding.