EUs reviderte avfallsdirektiver er et ledd i unionens strategi for sirkulær økonomi. Det vil si en økonomi der det er et mål at ressurser forblir i sirkulasjon lengst mulig gjennom materialgjenvinning, gjenbruk og ombruk, samtidig som nye råvarer, energi, utslipp og deponi av avfall minimeres.

I tråd med disse prinsippene setter direktivet ambisiøse mål for materialgjenvinning av husholdningsavfall, forteller Marianne Groven i et intervju med Ferdmagasinet. Hun er konstituert miljødirektør i Elopak, og i full gang med å videreutvikle konsernets bærekraftstrategi. Denne blir viktig for konkurransekraften når EUs nye krav blir en premiss: Innen 2030 skal 55 prosent av all plast og 85 prosent av papir og papp resirkuleres, og 70 prosent av husholdningsavfallet totalt.

Formidabel oppgave
I Norge er vi vant til velfungerende innsamlingsordninger, og at juice- og melkekartongene våre faktisk gjenvinnes. Elopak har imidlertid 97 prosent av omsetningen utenfor Norge, fordelt på over åtti land, med en stor andel av totalt volum innenfor EU-området. Her varierer praksisen fra land til land, med en total gjenvinningsprosent på 48. Da er det åpenbart en formidabel oppgave å sikre at en halv milliard europeere skyller, tørker og bretter brukt kartong, og samtidig få lokalsamfunn, myndigheter og industri i samtlige medlemsland til å legge til rette for innsamling og gjenvinning.

Kartongprodusentene spiller en viktig rolle i å påvirke myndigheter til å etablere funksjonelle innsamlings- og resirkuleringssystemer. Som bransje er vi innstilt på å gå i bresjen. Da må vi forene kreftene, sier Elopaks miljødirektør, som kan fortelle at Tetra Pak, SIG Combibloc og Elopak, verdens tre største drikkekartongprodusenter, er gått inn i et samarbeid med papp- og papirprodusentene Stora Enso og BillerudKorsnäs. Målet er å utvikle en plattform som skal bli en drivende kraft for å fremme engasjementet for kartonggjenvinning i hele EU-området. For å styrke gjenvinningskapasiteten bygger de tre drikkekartongprodusentene i tillegg et nytt gjenvinningsanlegg utenfor Köln. Årlig kapasitet blir rundt 18 000 tonn, og anlegget skal etter planen stå ferdig i løpet av 2019.

Grønn kartong
Et av Elopaks viktigste konkurransefortrinn er miljøegenskapene ved selve produktet, produksjonsprosessen og konsernets daglige drift. Dette er egenskaper vi har utviklet systematisk gjennom en årrekke. I dag er Elopak dokumentert klimanøytral i alle operasjoner, og kan tilby kundene hundre prosent klimanøytral kartong, basert på trefiber fra bærekraftig skogbruk, sier Marianne Groven.

Drikkekartong er dessuten en emballasjeform som egner seg godt for gjenvinning. Med effektive anlegg er det fullt mulig å skille ut de enkelte materialene. Rundt 75 prosent av vekten er papirfiber, som kan gjenbrukes opptil syv ganger som råmateriale for alt fra skrivepapir, pappesker og bølgepapp til tørkeruller og eggekartonger. Resten av vekten utgjøres av tynne plastsjikt som trengs for å beskytte innholdet, eventuelt korker og vinduer i plast, og i noen kartongtyper et aluminiumsbelegg. Også disse materialene kan skilles ut og tas i bruk i nye produkter.

Les hele saken i Ferdmagasinet