Foto: Fase 2-bygget illustrert nærmest (illustrasjon: Equinor).

Pressemelding fra Aibel

På Haugsneset skal Aibel bygge en ny omformerstasjon med dobbel kapasitet i forhold til anlegget i fase 1. Kontrakten er verdt rundt 500 millioner kroner.

– Det er både en ære og en stor tillitserklæring at vi nå fortsetter samarbeidet med Equinor og kommer til å spille en sentral rolle i fase to av Johan Sverdrup. Her bygger vi også P2-prosessplattformen og leverer dermed viktige bidrag til mer miljøvennlig drift på norsk sokkel, sier Aibels konserndirektør for Feltutvikling og Havvind, Nils Arne Hatleskog.

Aibel hadde også ansvaret for omformerstasjonen og pumpestasjonen med tilhørende infrastruktur på Haugsneset i fase 1. Det anlegget skal forsyne de fire første plattformene på Johan Sverdrup-feltet.

Erfaren organisasjon
I likhet med første fase av kraftanlegget på Haugsneset starter prosjektet opp ved Aibels kontor i Asker. Etter hvert vil arbeidet bli flyttet til Haugesund for gjennomføring av prosjektfasen, og til Haugsneset for oppfølging.

– I kraft av vårt tidligere arbeid på Haugsneset og øvrige landanlegg, har vi en meget erfaren og kompetent organisasjon, som er godt rustet til å sikre en solid gjennomføring og sluttleveranse, sier Aibels prosjektleder Ole Kristian Halvorsen, som også ledet fase 1.

Oppdraget vil bli utført i samarbeid med Norconsult i Sandvika for detaljprosjektering av selve bygget. Aibel står selv for prosjektering av alle tekniske disipliner, inkludert et omfattende ventilasjonsanlegg (HVAC) for kjøling av omformeranlegget. Siemens skal levere selve omformerkomponentene (HVDC), mens Aibel skal står for alle øvrige leveranser, inkludert installasjon av HVAC- og HVDC-anleggene. Underleverandørkontrakter for utførelse av selve bygget vil først bli tildelt på nyåret 2019 under Aibels kontrakt med Equinor.

Arbeidet starter umiddelbart og vil i prosjekteringsfasen engasjere cirka 50-60 ansatte det første året. I selve konstruksjonsfasen, som startet etter sommeren 2019 på Haugsneset, vil rundt 120 Aibel-ansatte være involvert. I tillegg kommer bidrag fra underleverandører. Det ferdige anlegget skal leveres til Equinor med utgangen av 2021.

Link til pressemelding