Ungt Entreprenørskap og Ferd

Gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe, hvor Johan H. Andresen har sittet som styremedlem siden 2005, samarbeider de nært med søsterorganisasjoner i 38 land i Europa, blant annet med programutvikling og gjennom ulike arenaer for konkurranser og nettverksbygging. JA Europe er Europas største tilbyder av entreprenørskap i utdanningen.

Ferd har også etablert to nasjonale priser: Ungdomsbedrift med størst verdiskapingspotensial, og Norges beste Studentbedrift. Vinnerne kåres ved årlige arrangement og vinneren av beste studentbedrift får også muligheten til å konkurrere i Europa mot andre lands studentbedrifter.

Ferd bidro til å sette sosialt entreprenørskap på kartet også i det europeiske skolesystemet. Ferd tok initiativet og introduserte begrepet gjennom JA Europe og hadde både Intel og Accelor Mittal som partnere. Dette ble senere oppløst fordi så mange deltagere i Ungdomsbedrift og Studentbedrift etter hvert på egenhånd søkte seg mot sosialt entreprenørskap og bærekraftige løsninger og det var dermed ikke lenger behov for en spesiell satsning på det.

 

Foto: Protokoll for etablering av Stiftelsen Ungdomsbedrifter, datert 15. oktober 1990. Signert av Johan H. Andresen sr, Edgar Johannesen og Nils Kvandal.