Vi flytter og er fra 29. juni på plass i Dronning Mauds gate 10

Dronning Mauds gate 10 Illustrajon  3DEstate
Ferd flyttekart

Besøk oss i Dronning Mauds gate 10, 10. etasje

Vår nye postadresse er:
Ferd AS, Postboks 1413 Vika
0115 Oslo

Nytt telefonnummer: 22 75 47 00

Illustrasjon: 3DEstate (bildet av bygningene). Kart: Bolt

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.