Ferds foreløpige tall for 2019 er nå tilgjengelig

Showcase_2019.png

Ferd leverte i 2019 et solid resultat i sterke markeder, med en samlet avkastning på 12% og endte fjoråret med en verdijustert egenkapital på 35 mrd. Vi står i dag sterkt med en fremtidsrettet organisasjon og betydelig finansiell kapasitet, klare til å gjøre nye investeringer og utøve aktivt eierskap i våre selskaper på en bærekraftig måte. Les mer om tall og resultater her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.