Konsernledelsen og styret

Konsernledelsen i Ferd består av tre personer. Konsernets strategiske utvikling skjer i et samspill mellom styret, konsernledelsen og ledelsen i forretningsområdene. Styret i Ferd Holding er underlagt de formelle krav som loven stiller, og arbeider etter vedtatt instruks som definerer styrets ansvarsområder.

 

Styrets rolle i Ferd

Styrets ansvarsområder

Styret har ansvarsområdene forretningsidé, visjon og verdier, konsernstrategi, organisasjon og insentivsystemer samt halvårs- og årsregnskap.

Styret er også beslutningsorgan ved opprettelse av nye forretningsområder, helt eller delvis salg av eksisterende forretningsområder og strategiske samarbeidsavtaler på forretningsområdenivå.

Styrets uavhengighet

Eier og ledelse ser det som meget verdifullt å ha et styre med et flertall av uavhengige medlemmer hvis eneste tilknytning til Ferd er et ansvar for å ivareta konsernets interesser. Konsernstyret bidrar til å definere hva som er tilfredsstillende resultater og kvaliteter i beslutningsprosessene.

Styrets kompetanse og erfaring

Styremedlemmenes kompetanse og erfaring fra andre miljøer gir positive bidrag til konsernets strategiprosesser, risikostyring og lederrekruttering. Medlemmene bringer inn verdifulle tilskudd til Ferds nettverk, og bidrar til at konsernet blir oppfattet positivt av samarbeidspartnere og eksterne miljøer.

Styret har ansvarsområdene forretningsidé, visjon og verdier, konsernstrategi, organisasjon og insentivsystemer samt halvårs- og årsregnskap.

Styret er også beslutningsorgan ved opprettelse av nye forretningsområder, helt eller delvis salg av eksisterende forretningsområder og strategiske samarbeidsavtaler på forretningsområdenivå.

Eier og ledelse ser det som meget verdifullt å ha et styre med et flertall av uavhengige medlemmer hvis eneste tilknytning til Ferd er et ansvar for å ivareta konsernets interesser. Konsernstyret bidrar til å definere hva som er tilfredsstillende resultater og kvaliteter i beslutningsprosessene.

Styremedlemmenes kompetanse og erfaring fra andre miljøer gir positive bidrag til konsernets strategiprosesser, risikostyring og lederrekruttering. Medlemmene bringer inn verdifulle tilskudd til Ferds nettverk, og bidrar til at konsernet blir oppfattet positivt av samarbeidspartnere og eksterne miljøer.