Bli med på en reise i vår historie.

Morten Borge og Tom Erik Myrland

Annerledesåret 2020

Covid-19 satte mange bedrifter på prøve gjennom 2020, også selskaper i Ferds portefølje, og det er gjennom året lagt ned mye tid for å bistå selskapene.

Les Mer
NeXtWind increases the production of renewable wind energy

Impact Investing: aktivt oppstartsår

Det ble gjennomført seks investeringer i 2020 innenfor satsingsområdene fornybar energi, proptech og akvakultur, og ambisjonen er at flere av disse skal virke som plattformer for ytterligere investeringer over tid.

Les Mer

Ferd Eiendom: høy investeringsaktivitet

Ferd Eiendom investerte i 2020 for rundt 8 mrd. kroner og har gjennom dette tatt en strategisk posisjon i markedet som en ledende byutvikler.

Les Mer

Ferd flytter til Dronning Mauds gate 10

Etter 19 år i Godthaab på Lysaker flyttet Ferd i juni 2020 til topp moderne lokaler i et rehabilitert og miljøsertifisert bygg i Vika. Det nye hovedkontoret er tidsriktig, funksjonelt og tilpasset fortsatt vekst og skal være et møtested for hele Ferd-familien i årene fremover.

Les Mer

Ferd Eiendom kjøper NRK-tomten på Marienlyst

Marienlystprosjektet er Ferds hittil største investering. Ferd Eiendom har over lengre tid jobbet med konseptet og kunne i februar signere avtalen med NRK om kjøp av tomten. Ferd Eiendom ønsker å videreutvikle Marienlyst til et godt sted, som ivaretar stedets historie, og knytter seg til kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos.

Les Mer
Mestergruppen. Foto: Sveinung Bråthen

Mestergruppen styrker sin markedsposisjon

Mestergruppen gjennomførte i 2019 flere viktige oppkjøp og styrket sin markedsposisjon ytterligere i Norge.

Les Mer
Bjørn petter tv, Danjal, Thorfinn th Fotograf Cornelia Bjørke-Hill

Ferd kjøper Simployer og satser innen HR teknologi

Kjøper bransjeener Simployer (tidl. Infotjenester) Simployer er størst i Norge innen HR-software, kurs, kompetanse og økonomi, og har en tilsvarende sterk posisjon i Sverige.

Les Mer
Mocuba-solar-power-plant

Ferd selger 6,5 millioner aksjer i Scatec Solar

Scatec Solar ble etablert i 2007 og notert på Oslo Børs i oktober 2014. Ferd kjøpte de første aksjene i selskapet i 2015 og har siden 2016 vært en av selskapets største eiere.

Les Mer

Ny Impact-satsing i Ferd

Klimaforsvarlig utvikling har blitt viktig for å lykkes i markedet. Med den nye Impact-satsingen, vil Ferd investere i selskaper og fond med positiv effekt på miljøet.

Les Mer
Social Startups SSU. Foto: Alex Asensi 1

Etablerer Nordisk akselerator

Et vellykket akseleratorprogram for sosiale entreprenører skal rulles ut i Norden.

Les Mer