Investeringsstrategi

Forretningsområdets investeringsprosess er strukturert rundt fire ulike mandater med ulike avkastnings- og risikoprofiler:

  • Relative Value: konsentrert portefølje av hedgefond med lav markedssensitivitet
  • Global Macro: konsentrert portefølje av globale makro hedgefond med variabel markedssensitivitet og høyere avkastningsforventning og risiko enn relative value porteføljen
  • Global Equity: investeringer i equity long/short fond og aktivt forvaltede long-only aksjefond som utfyller Ferds øvrige eksponering
  • Global Fund Opportunities: investeringer i spesifikke markedsmuligheter med høyere avkastningsforventning og risikoprofil, og varierende grad av likviditet.

Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning over tid, både i absolutt forstand og relativt til relevante referanseindekser. Ferd sin langsiktige kapital gjør at vi kan investere på tvers av likviditetsspekteret avhengig av hvor vi anser de beste mulighetene for å være. Ferd har over lengre tid hatt et samarbeid med Albourne Partners Limited, og deres ressurser benyttes aktivt i vurderingen av hedgefond.


Investeringsprosess
Potensielle fond og forvaltere identifiseres gjennom regelmessige søk basert på spesifikke kriterier eller kvantitative faktorer, samt eget nettverk.

Analyseprosessen omfatter både kvantitative og kvalitative parametere. Det gjøres vurderinger av fondets investeringsstrategi, mulighetsområde og avkastningspotensiale, samt av kvaliteten på investeringsteam og organisasjon. I analysen av de de historiske resultatene har vi et særskilt fokus på å skille mellom avkastning som kan tilskrives ulike typer markedseksponering og avkastning som kan tilskrives forvalters dyktighet. Den historiske avkastningen vurderes også opp mot fondets nåværende karakteristika, hvor sentrale elementer er endringer i fondets investeringsstrategi og investeringsteam. Fondets diversifiseringsegenskaper og rolle i forhold til eksisterende investeringer er også en sentral del av vurderingen. Eksisterende investeringer evalueres løpende gjennom dialog med forvalter, samt kvantitative analyser av forvalters resultater.

Fondenes juridiske struktur og operasjonelle forhold hos forvalteren inngår også i seleksjonsprosessen. Vi vurderer hvorvidt likviditetsbetingelsene som tilbys synes rimelige gitt fondets strategi, og hvorvidt verdivurderingsprinsippene som benyttes er tilfredsstillende. I tillegg utfører vår hedgefond rådgiver full operasjonell due diligence på samtlige hedgefond som Ferd investerer i.

 

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.