Åpning i shoot gallery. Fra venstre, Pernille Sandberg, Johan H. Andresen, Knut Røneid og Helene Gulaker Hansen

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Åpning i shoot gallery: Fra venstre, Pernille Sandberg er fotografen bak bildene i kampanjen og utstillingen «Straff Skader», mens Johan H. Andresen er en sentral støttespiller. Knut Røneid representerte de pårørende, mens gallerist Helene Gulaker Hansen stilte galleriet vederlagsfritt til disposisjon, slik at alle salgsinntekter gikk til Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
Foto: Sveinung Bråthen.

– Poenget med Straff Skader er å bidra til at vi skal få en ny ruspolitikk som både er mer human og gir bedre resultater. Det finnes rikelig med dokumentasjon for at den ruspolitikken Norge har fulgt gjennom årtier bygger på oppfatninger som ikke stemmer med virkeligheten, og derfor heller ikke virker slik den er ment. Men skal man endre tilvante holdninger, må nøkterne fakta suppleres med argumentasjon med visuelle virkemidler som treffer andre sider av mennesket, og som synliggjør skjebnene bak tall og statistikk.

Slik begrunner Johan H. Andresen, Ferds hovedeier og styreleder, hvorfor han har valgt å støtte den fotobaserte kampanjen Straff Skader. Den begynte med plakater på offentlige steder og transportmidler i syv av de største norske byene, og er nå å se på nettsiden StraffSkader.no. Og i februar ble bildene også til en fotoutstilling på det ansette visningsstedet for fotokunst Shoot Gallery i Oslo. Der kan et antall nummererte og signerte eksemplarer kjøpes, og salgssummen går uavkortet til Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Moralsk og etisk budskap

– Bildene har en kunstnerisk kvalitet som gjør at de fortjener å bli vist og leve videre på andre vegger, samtidig som dette var en sjelden mulighet til å forene et moralsk budskap med å vise kunst. Og dette var noe som appellerte til meg, sier Andresen, som både er kunstinteressert og opptatt av å fremme forståelsen av at ingenting tyder på at straff virker forebyggende på rusproblemer, mens de negative konsekvensene er godt dokumentert.

– For Ferd er det viktig å bidra til positive endringer i samfunnet, og arbeidet for en bedre og mer human ruspolitikk er helt i tråd med våre andre bidrag gjennom de sosiale entreprenørene vi støtter, sier han. Se også intervju.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fotokunst for rusreform: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sto for selve åpningen av utstillingen «Straff skader» i Shoot Gallery, riktignok til stede bare digitalt, i tråd med regjeringens smittevernregler. Foto: Tommy Strømmen.

Koronaforsvarlig åpning

Det var også Andresen som 15. februar kunne introdusere deltakerne i åpningsarrangementet for utstillingen i Shoot Gallery – der de fleste riktignok bare var til stede digitalt, i beste samsvar med regjeringens smittevernregler. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre) sto for selve åpningen, og ble som hovedansvarlig for regjeringens forslag til rusreform supplert av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre, partiet som lengst og sterkest har kjempet for nytenkning i ruspolitikken.  Kamzy Gunaratnam, Oslos varaordfører og nestleder i Oslo AP, bidro med en sterk appell til egne partifeller om å støtte reformen når partiets syn skal avklares på landsmøtet i april, mens den tidligere politimannen Knut Røneid representerte de pårørende gjennom å fortelle historien om sønnen som døde som en følge av myndighetenes praksis med å straffeforfølge rusbruk.

Konsekvenser av straff

Bildene i plakatkampanjen er en del av budskapet utviklet at designbyrået Alkemist, og det er de samme som ble vist på utstillingen i Shoot Gallery. De er den danske fotografen Pernille Sandbergs verk. Gjennom sine fire år i Oslo er hun blitt godt kjent med Foreningen Tryggere Ruspolitikk – som hun også tidligere har støttet gjennom å levere fotokunst, da i samarbeid med gatemagasinet =Oslo.

– Jeg er glad for å kunne bidra til å skape økt oppmerksomhet og forståelse for hva den nåværende straffepolitikken kan medføre, og for å kunne støtte arbeidet foreningen driver for en mer human politikk, sier Sandberg.

Hun forteller at hvert av bildene og den tilhørende teksten bygger på virkelige historier som omhandler tilfeller hvor den norske ruspolitikken har slått feil. Som for eksempel Emil (21), som døde av en overdose fordi vennene var i rus og fryktet at politiet ville komme om de ringte etter hjelp. Eller Sofie (20), som ikke turte å anmelde en voldtekt av frykt for å selv bli straffeforfulgt for rus, og Isak (18), som tok livet sitt fordi konsekvensene av at han ble tatt for cannabisbruk ble for mye for ham. Og Jon (17), som hadde brukt cannabis før han måtte avlegge en urinprøve. Og nå bruker farligere stoffer som ikke vises på prøvene. For bare å nevne noen av historiene som gjenfortelles.

Pernille Sandbergs bilder: Emilie, Isak og Jon

Emilie, Isak, Jon: Navnene er fiktive, og personene på bildene er ikke identiske med dem det handler om, det ville vært etisk umulig. Men hvert av Pernille Sandbergs bilder forteller historier basert på én eller flere virkelige hendelser. Foto: Tommy Strømmen.

Virkelige hendelser

– Navnene er fiktive, og personene på bildene er ikke identiske med dem det handler om, det ville vært etisk umulig og grenseoverskridende for dem personlig. Men alle historiene er basert på én eller flere virkelige hendelser, og forteller om norsk virkelighet slik den oppleves av noen av de mest sårbare i samfunnet, sier Pernille Sandberg.

Hun brukte flere måneder på prosjektet, og opplevde at det å være tett på disse fortellingene satte et tungt preg på hverdagen hennes.

– Men bilder og fotokunst kan få mennesker til å forstå og føle der ord ikke når frem, derfor ser jeg på fotografi som et viktig og nødvendig virkemiddel i debatten. Nå håper jeg at disse bildene skal bidra til å gjøre en forskjell for holdningene til straff som virkemiddel på rusfeltet, sier hun.

Politikk og kunst

Gallerist Helene Gulaker Hansen stilte Shoot Gallery vederlagsfritt til disposisjon for utstillingen ut fra et personlig ønske om å støtte Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

– Det var imidlertid en absolutt forutsetning at bildene måtte holde det kunstneriske og tekniske kvalitetsnivået som har gjort Shoot Gallery til et visningssted for en rekke av våre mest sentrale kunstfotografer. Og da jeg fikk Pernilles bilder til vurdering, ble jeg overbevist med en gang, forteller Gulaker Hansen, som er glad for å være med på å løfte frem en samfunnsdebatt om Rusreformen.

– Jeg ønsker å engasjere. Ruspolitikk er et tema som berøre alle, enten vi er foreldre, søsken eller samfunnsborgere med samvittighet. Som gallerist og formidler er jeg opptatt av kunstens politiske muligheter og estetikkens kapasitet: Den som har sett bildet av den lille jenta som flykter fra napalmregnet under Vietnamkrigen glemmer det aldri, sier hun, og trekker også frem Christian Kroghs berømte bilde Albertine hos politilegen, som viser unge prostituerte kvinner som skal til tvungen legeundersøkelse.

–  Dette bildet skapte voldsomme reaksjoner fordi det ga oppmerksomhet til en av den tidens samfunnsutfordringer – prostitusjon og rusproblematikk blant unge sårbare kvinner. Jeg mener at Straff Skader er et beslektet prosjekt. Det handler om at vi som fellesskap må ta ansvar for enkeltmennesket når det vanskelige inntreffer. Straff er å bli definert ut. Omsorg er å bli definert inn, sier Helene Gulaker Hansen.

«Straff skader» plakat på offentlig sted

Plakater: Den fotobaserte kampanjen «Straff skader» begynte med plakater på offentlige steder og transportmidler i syv av de største norske byene. Bildene er de samme som ble visst i Shoot Gallery, men utstyrt med tekster som forteller virkelige historier om tragiske konsekvenser av norsk ruspolitikk. Foto: Tommy Strømmen.

Bred eksponering

Utstillingen har fått bred eksponering i blant annet NRK og TV2, og to av verkene er innkjøpt av Møllersamlingen, en av Norges største samlinger av fotokunst.

Kampanjen Straff Skader er utviklet av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og Tryggere Ungdom med støtte fra Ferd, RIO, Marborg, NORMAL Norge, Psynapse, LEAP Scandinavia, Chemfriendly Norge, Pion, RUSken Recovery og Shoot Gallery, mens Alkemist har utviklet konseptet og designet plakatene.