Konsernsjef Morten Borge og investeringsdirektør Tom Erik Myrland

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen.
Optimistiske: Med et strålende årsresultat kan konsernsjef Morten Borge og investeringsdirektør Tom Erik Myrland endelig legge det krevende året bak seg.
Foto: Sveinung Bråthen.

– Det har aldri vært mer meningsfylt å være en langsiktig, aktiv og kapitalsterk eier, sier konsernsjef Morten Borge.

Ferd rundet av korona-året med en verdiøkning på hele 18 prosent, som utgjør den største verdiøkningen i konsernets historie. Dermed når Ferd en totalverdi på 41 milliarder kroner, og har med det god grunn til å være optimistiske for fremtiden.

Her er en oppsummering med tallene

Satser bredt på sunne forretningsmodeller

– Ferd er på mange måter et «tankskip» som ikke kan snu seg over natten. Likevel ble året godt, fordi vi har satset på solide selskaper med sunne forretningsmodeller som har stått godt i nedturen, sier Morten Borge. Han mener bredden i forretningsområdene er mye av grunnen til et godt årsresultat.

– Teknologi, bærekraft og fornybar energi er alle viktige satsingsområder for oss. Dette er trender som har vart en stund, og som vi mener vil være der også etter pandemien, supplerer investeringsdirektør Tom Erik Myrland.

Hverken han eller Morten legger skjul på at det har vært et ressurskrevende år. Men takket være godt samarbeid på tvers av selskaper, har prosessen vært givende og lærerik.

– Nå er det viktig at vi tar med oss erfaringene fra denne krisen, slik vi gjorde med finanskrisen, og bygger videre på systemet, sier Tom Erik.

Strategi for kriser

Høsten 2019 gjennomførte konsernet en strategiprosess – uvitende om den gryende pandemien som skulle stenge landet over natta. Ville organisasjonen tåle en slik påkjenning? 

– Da vi stod der i mars i fjor, var det ingen som trodde vi skulle gå ut av året med så gode resultater. For oss er 2020 et eksempel på at vi ikke kan forutse markedet, men at langsiktighet og godt eierskap er våre fremste styrker, forteller Tom Erik og fortsetter;

– Men covid-krisen er en av mange kriser vi må håndtere, og her har vi vært godt rustet.

Før og under pandemien har Ferd hatt et strukturert forhold til risiko og vært godt forberedt på uforutsette hendelser. Det skulle komme godt med under pandemien, og har siden bekreftet at organisasjonen er godt rigget for fremtidens utfordringer og står støtt, også i hardt vær. Men det var på ingen måte gitt da krisen var et faktum.

– Vi har kjent på både nervøsitet og bekymring gjennom året som har gått, men har fått bekreftet at systemverdien som er bygget i Ferd over tid, har gjort oss robuste, sier Morten.

Langsiktig eier og investor

Å bygge behersket over tid, sten-for-sten, har blitt definerende for Ferd gjennom årenes løp, en oppskrift som ikke endres med det første. Konsernsjefen understreker viktigheten av å ha blikket på fremtidens Ferd-portefølje, men samtidig legge opp til en eksponering og risiko som passer selskapet. Ingen råsjanser – kun langsiktig og godt arbeid.

– Vi har en organisasjon som skjønner risikoen, sier Morten og forteller videre at Ferd vil fortsette arbeidet inn mot fremtidsrettede sektorer som sjømat, teknologi, helse og fornybar energi.

Spesielt digitalisering har fått fart på seg som følge av teknologiutviklingen, noe nettshopping er et godt eksempel på.

– Selv om vi har noen etablerte fokusområder, er vi også et bredt eiermiljø som ser på andre bransjer, eksempelvis reiseliv og klær, sier Morten og sikter blant annet til nettbutikken Boozt som det siste året har opplevd god vekst i sin satsing på bærekraftig mote.

Les mer om satsingen på Boozt her.

Morten B, Erik og Tom

Stødige sammen: God kommunikasjon, forståelse og en solid porsjon endringsvilje internt og på tvers av porteføljeselskapene har gjort årsresultatet langt bedre enn først fryktet. Konsernsjef Morten Borge (t.h.), finansdirektør Erik Rosness og insvesteringsdirektør Tom Erik Myrland. Foto: Sveinung Bråthen.

God risikospredning og aktivt eierskap

For Ferd er investeringer i ulike sektorer, både børsnoterte og private selskaper, en sentral del av strategien. Denne miksen er viktig for at Ferd skal kunne utvikle selskapene på riktige premisser.

– Et eksempel er Elopak, som har vært i Ferds eie i 64 år. Selskapet har utviklet seg til å bli veldig stort, selv for Ferd. Og ettersom kartong blir viktig i kampen mot plast, vurderer vi nå å børsnotere selskapet og invitere andre eiere inn med oss for å utvikle Elopak videre, sier Morten.

Her kan du lese mer om prosessen knyttet til børnoteringen av Elopak.

De forteller at også Ferd Ekstern Forvaltning dreide strategien mot aksjefond i året som gikk, og at satsingen mot Asia og andre attraktive temaer fortsetter.

Impact-investeringer og sosialt entreprenørskap

Samtidig har det vært et spennende oppstartsår for Impact Investing, som fokuserer på relativt unge selskaper med kommersielt potensiale og med positiv effekt på bærekraftmålene hvis de lykkes.

– Her har vi hatt flere positive glimt gjennom året, som Ferdfaktoren, forteller han videre og viser til Ferd-eier Johan Andresens initiativ, som gikk ut på å støtte fritidstilbud for barn og unge. Rett under 15 millioner kroner ble delt ut våren 2020, og var et høydepunkt for mange i et ellers krevende år.

– Ellers hadde vi jo også hull i CV-en som tema under sosent-konferansen, og støttet opp om rusreformen, legger han til.

Nytt år, nye investeringsmuligheter

Når denne krisen omsider kan legges bak oss, er det grunn til å tro at behovet for raushet i arbeidslivet, samt samfunnsansvar i et bredere perspektiv, vil være enda større de kommende årene. Med Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, er håpet å kunne spille en sentral rolle i dette arbeidet, også i fremtiden.

– Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft har vært på agendaen i Ferd lenge, og det blir stadig viktigere både i investeringsbeslutninger og i vår eieragenda, sier Morten som forteller videre at de vil utfordre seg selv og selskapene sine på disse områdene også i året vi er inne i nå.

– Vi er forberedt på at 2021 også kan få mange utfall, men med et solid år bak oss går vi inn i 2021 med styrke og betydelig investeringskapasitet, avslutter Morten.