Kvinne som holder drikkekartong

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Eksportsuksess: Elopak har lykkes i et globalt marked, med karbonnøytralitet og miljømessig bærekraft som viktigste konkurransefordeler.
Foto: Bård Gudim/Elopak.

– Når vi nå vurderer å invitere inn flere eiere og hente inn mer kapital ved å børsnotere Elopak, så er det for å styrke selskapet ytterligere. 2020 har igjen vist hvor robust omsetningen i Elopak er, internasjonal krise til tross, samtidig som virksomheten har en kraftig vekst på bunnlinjen. Driftsresultatet har gjennom 2019 og 2020 økt med 25 prosent, noe som er helt i tråd med selskapets mål om lønnsom vekst.

Slik kommenterer Morten Borge, Ferds konsernsjef, meldingen som ble offentliggjort i midten av januar om en mulig børsnotering av Elopak, som har vært heleid siden drikkekartongprodusenten ble grunnlagt, og er den klart største investeringen i Ferds portefølje.

– Og som et karbonnøytralt selskap med produkter tilpasset en sirkulær økonomi har Elopak et stort potensial for videre vekst i takt med at bærekraft blir en stadig mer avgjørende konkurransefaktor. Da er det vårt ansvar å sikre en riktig eierstruktur som kan støtte selskapet i den neste fasen av vekst og utvikling, supplerer Trond Solberg, Investment Professional og Co-Head i Ferd Capital, og den som har det løpende ansvaret for å følge opp Ferds eierskap i Elopak.

Paradoksal situasjon

– Vi er imponert over at Elopak gjennom mange år har vist solide resultater på innovasjon, teknologisk differensiering og forskning og utvikling – både i Norge og internasjonalt. Nå er vi i den paradoksale situasjonen hvor Elopaks suksess og fremtidsmuligheter kan være større enn det vi som eneeier har kapasitet til å støtte, forutsatt at vi også skal være en god eier for våre andre virksomheter, fortsetter Solberg. Han understreker at Elopak er godt posisjonert for videre vekst gjennom både innovasjon og produktutvikling, og at det også ligger et stort potensial i å vokse inn i nye geografiske markeder og segmenter.

– Men ekspansjon til nye markeder er meget kostnadskrevende, det samme er utvikling av nye produkter og systemer, sier Solberg, som understreker at Ferd også etter en børsnotering vil være en stor og aktiv eier i Elopak.

–  Hvor stor andel vi vil beholde er det imidlertid for tidlig å si noe om, i og med at vi nettopp startet arbeidet med å utforske mulighetene som ligger i å få inn flere på eiersiden, legger han til.

3 stk drikkekartonger oppstilt ved siden av hverandre

Naturprodukt: Den nederlandske meierigiganten Campina valgte Elopaks naturnære og ublekede drikkekartong for sine økologiske produkter. Foto: Elopak.

Tar tiden som trengs

Morten Borge forteller at det er finanshusene Goldman Sachs og SEB som har fått oppdraget som globale hovedtilretteleggere i prosessen med en børsnotering, men at Ferd vil ta den tiden som trengs for å sikre en god prosess og et best mulig utfall for Elopak.

– Derfor er ikke tidslinjen hugget i stein, og en potensiell notering kan skje i 2021 eller senere. Tidslinjen vil også avhenge av kapitalmarkedsvinduer, sier han, og legger til at det foreløpig ikke er endelig avgjort hvor en børsnotering vil skje, men at Oslo Børs er hovedsporet.

–  Elopak er en internasjonal virksomhet, men med dype røtter i Norge. Det er derfor naturlig for oss å vurdere Oslo som noteringssted, sier Morten Borge.

Muligheter i grønt skifte

Også Thomas Körmendi, Elopaks CEO, ser et stort potensial i å sikre Elopak en bredere kapitalbase gjennom børsnotering.

– Vi har nådd et nivå av miljømessig bærekraft i virksomheten som gir oss en høy grad av troverdighet om vi satser i nye markeder. Konsernet oppfylte målet om å bli klimanøytralt i 2016, og vi kan i dag tilby kundene drikkekartong som er hundre prosent karbonnøytral, resirkulerbar og produsert med trefiber fra bærekraftig skogbruk som hovedmateriale. I en tid med økende interesse for bærekraftige produkter og et grønt skifte i store deler av verden åpner dette muligheter i både eksisterende og nye markeder og produktsegmenter, sier han.

Thomas Körrmendi legger til at den utvidede finansielle kapasiteten og fleksibiliteten en børsnotering kan gi åpner for at Elopak kan spille en enda viktigere rolle i det globale skiftet mot en lavkarbon-sirkulær økonomi, og at han setter pris på at Ferd er klar til å støtte disse ambisjonene.

– Men jeg er samtidig svært glad for at Ferd fortsatt vil være med som en stor,  aktiv og solid eier, en eier som kjenner oss godt og vil kunne være en styrke på veien videre, sier han.

 


Fremsynt satsning i 1957 – klar for nytt kapittel i 2021

– Ferd og Elopak har en lang felles historie, helt siden faren min etablerte Elopak sammen med celluloseingeniøren Christian August Johansen i 1957. Vi har imidlertid god erfaring i å skape store verdier i partnerskap med andre eiere, og gjennom å invitere flere inn på eiersiden i Elopak kan vi sikre at selskapet kan fortsette å bygge på det svært sterke fundamentet selskapets ledelse og ansatte har skapt, sier Ferds hovedeier og styreleder Johan H. Andresen. Samtidig understreker han at aktivt eierskap fortsatt vil være avgjørende for å skape og utløse potensialet i Elopak også videre fremover.

Familieeid i 64 år

I de 64 årene Elopak har vært i Andresen-familiens og Ferds eie har selskapet utviklet seg til en gigant i norsk målestokk, og er med 97 prosent av omsetningen utenfor hjemmemarkedet en av Norges største, men trolig minst kjente eksportsuksesser. For om alle har et forhold til Pure-Pak juice- og melkekartongene i kjøleskapet, så vet de færreste stort om selskapet som står bak.

Elopak ble etablert ut fra en tro på at engangsemballasje for melk var fremtiden, og at USAs markedsledende Pure-Pak mønekartong hadde et stort potensial også i Norge og Europa. Resultatet var at det ble innhentet en lisens fra Pure-Pak-eier Ex-Cell-O Corporation i Detroit, og at Norges første produksjonsanlegg for Pure-Pak ble bygget på Spikkestad. Dette var begynnelsen på prosessen som i løpet av får år gjorde engangsemballasje enerådende for fersk melk i Norge.

Portrett av Johan H. Andresen Sr. og Johan H. Andresen

T.v: Grunnlegger: Elopak har vært i Andresen-familien og Ferds eie helt siden Johan H. Andresen Sr. var sentral ved etableringen i 1957. T.h: Eier i dag: Johan H. Andresen, sønn av grunnleggeren, ønsker å invitere flere inn på eiersiden for å styrke Elopaks evne til videre global vekst. Foto: Oda Hveem

Kjøpte amerikansk «mor»

Elopaks internasjonale ambisjoner er gjenspeilet allerede i navnet – en sammentrekking av European Licencee of Pure-Pak. Selskapets første kunde var da også et nederlandsk meieri som leverte melk til amerikanske okkupasjonsstyrker i Tyskland, og allerede to år etter etableringen ble det første utenlandske datterselskapet etablert i Finland.

I 1987 gikk Elopak til det uvanlige skritt å kjøpe sin egen ”mor” – det vil si emballasjevirksomheten i amerikanske Ex-Cell-O Corporation, med alle rettigheter til Pure-Pak-systemet på global basis. Dermed var grunnlaget lagt for ekspansjon også utenfor Europa, og for utviklingen mot dagens Elopak som et globalt selskap.

Global aktør

I dag har Elopak kunder i 80 land, kontorer i 40 av disse, produksjonsanlegg i åtte land og 95 prosent av de 2600 ansatte utenfor Norge. I tillegg til fabrikker som foredler papp fra papirfabrikker til de kompliserte materialene i drikkekartong, og fabrikker som produserer de ferdige flatpakkede kartongene som fylles med melk og juice, har Elopak også en egen fabrikk i Tyskland, som lager de mest avanserte fyllemaskinene.

Elopak er i dag verdensledende på den klassiske mønekartongen, som selskapet har videreutviklet med en rekke varianter, både for fersktappede produkter og aseptiske som ikke trenger kjøling, og derfor kan selges fra vanlige butikkhyller.