Om Ferd Special Investment

I 2012 ble Ferd Special Investments etablert som eget forretningsområde. Forretningsområdet er en fortsettelse av Special Opportunities porteføljen som ble etablert i 2009 og Special Investments porteføljen som ble etablert i 2011 under Ferd Alternative Investeringer. Ferd Special Investments ønsker å benytte Ferds fleksibilitet, samt bredden av Ferds kompetanse og nettverk. Ferd Special Investments kan investere i de fleste delene av kapitalstrukturen og har ingen krav til eierandel eller innflytelse.

Nyheter

  • Siste nyheter
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
LAST INN FLERE
+

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.