Om Ferd Special Investments

Ferd Special Investments er et investeringsmandat under Ferd Capital.

Ferd Special Investments ønsker å benytte Ferds fleksibilitet, samt bredden av Ferds kompetanse og nettverk. Vi søker eksponering mot etablerte selskaper med en eksisterende forretningsmodell, men der det har oppstått en situasjon som kan passe Ferds fortrinn; kompetanse, fleksibilitet og forutsigbarhet. Ferd Special Investments investerer ikke i tidligfaseselskaper med høy teknologirisiko. Ferd Special Investments kan investere i de fleste delene av kapitalstrukturen og har ingen krav til eierandel eller innflytelse.

Hvis du har en investeringsmulighet er det mest effektivt å ta kontakt per e-post: ke(a)ferd.no

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.