NYETABLERT NORSK INVESTERINGSMILJØ INNENFOR SJØMATNÆRINGEN

broodstock_logo

Broodstock Capital er et nyetablert investeringsmiljø med hovedkontor i Molde, som retter seg inn mot aktivt eierskap av private leverandørselskaper i sjømatnæringen. Ambisjonen er å investere minimum 200 – 300 millioner kroner årlig. Ferd er delaktig både som hjørnesteinsinvestor og eier i forvaltningsselskapet.

Broodstock Capital vil ha et dedikert fokus på investeringer i norske små og mellomstore bedrifter innen sjømat generelt og leverandørindustrien til lakseoppdrett spesielt. Av spesiell interesse er selskaper med gode vekstmuligheter, vedvarende konkurransefortrinn og en sterk ledelse. Aktivt eierskap med kompetent kapital vil være en viktig del av investeringsstrategien, og man ønsker gjerne å eie og utvikle selskapene i partnerskap med gründere, ledere og eksisterende eiere.

Broodstock vil ledes av fem partnere, Jan Erik Løvik og Kjetil Haga med bakgrunn fra management consultingselskapet Sensacon AS, og Simen Bjørnstad, Håkon Aglen Fredriksen og Håkon André Berg fra Midvestor Management AS/Midvest Fondene. I tillegg er Kjell Bjordal, med bakgrunn som daglig leder fra blant annet EWOS, og Per-Arnfinn Brekke, med bakgrunn som eier og daglig leder fra Jordan, engasjert som industrirådgivere. Ferd vil være hjørnesteinsinvestor. I tillegg vil det åpnes for ko-investeringer fra utvalgte eksterne investorer.

«Leverandørindustrien til lakseoppdrett har opplevd sterk fremgang de siste årene. Vi er overbevist om at denne næringen fortsatt er i en tidlig utviklingsfase, og at spesialiserte underleverandører vil spille en stadig sterkere rolle i å sikre fortsatt vekst og bærekraft innen havbruk. Vi ønsker å jobbe med gründere og ledere i næringen, og vil bidra med kapital, bred erfaring og nettverk i den pågående industrialiseringen», sier en entusiastisk daglig leder Jan Erik Løvik.

«Vi er blitt imponert over det vi oppfatter som et ungt, ambisiøst og slagkraftig team med god og komplementær erfaring for å utøve aktivt eierskap. Her er det gode forutsetninger for å skape betydelig verdiutvikling i en sektor med stort potensial», sier prosjektansvarlig Kristian Eikre i Ferd.

For ytterligere informasjon:
Daglig leder: Jan Erik Løvik, telefon: 90 60 19 93, e-mail: jel@broodstock.no
Leder i Ferd Special Investments: Kristian Eikre, telefon: 97 72 40 67, e-mail: ke@ferd.no

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.