Nyheter

Vann for fisk på land

Fiskeoppdrett i anlegg på land er i rask vekst – med tilhørende behov for rensing og resirkulering av vann. Derfor satser Ferd Special Investments og Broodstock Capital på danske Billund Aquakulturservice, en av verdens ledende aktører på området.

NYETABLERT NORSK INVESTERINGSMILJØ INNENFOR SJØMATNÆRINGEN

Broodstock Capital er et nyetablert investeringsmiljø med hovedkontor i Molde, som retter seg inn mot aktivt eierskap av private leverandørselskaper i sjømatnæringen. Ambisjonen er å investere minimum 200 – 300 millioner kroner årlig. Ferd er delaktig både som hjørnesteinsinvestor og eier i forvaltningsselskapet.

Ferd og Credo Partners etablerer samarbeid om fremtidige investeringer i små og mellomstore selskaper

Credo Partners og Ferd etablerer et finansielt samarbeid, der Ferd blir den potensielt største investoren i Credos fremtidige porteføljeselskaper.

Ser nye muligheter i sjømatnæringen

Spesialiserte underleverandører vil spille en stadig sterkere rolle i å sikre fortsatt vekst og bærekraft innenfor havbruket. Investeringsselskapet Broodstock Capital, med Ferd som medeier og hjørnesteinsinvestor, er først ute med å satse på bransjesegmentet.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.