Okei vil gi barn hjelp i tide

Ferdmagasinet 0218 Okei vil gi barn hjelp i tide Foto Minos

Minos har utviklet det digitale verktøyet Okei slik at barn og unge som sliter får hjelp i tide.

I Norge blir rundt 100.000 barn utsatt for omsorgssvikt, og psykiske lidelser utgjør en stor trussel for livskvaliteten hos barn og unge.

– For få saker meldes inn til barnevern og politi, og barn følges ikke godt nok opp. Okei-verktøyet bidrar til at voksne på en bedre måte kan sørge for at barn følges opp og får den hjelpen de trenger, sier daglig leder i Minos, Mona Krahl.

Det Kristiansand-baserte selskapet som jobber med å sikre riktig hjelp blant de yngste og mest sårbare blant oss,  har siden i vinter vært en del av porteføljeselskapene til Ferd Sosiale Entreprenører (FSE).

I seks år har Mona Krahl  (49) drevet det ideelle selskapet Minos som har utviklet verktøyet Okei som sikrer en mer systematisk håndtering av bekymringer for barn og unge ved mistanke om mobbing, psykiske lidelser eller omsorgssvikt. Monas. motivasjon for selskapet var å forebygge selvmord blant barn og unge.

– Hvordan kom dere frem til verktøyet?

– De første månedene gikk til kartlegging av behov hos ansatte i skoler, barnevern, skolehelsetjenester og politi. Bakteppet var at jeg gjennom mange år i helsesektoren hadde sett et behov for noe mer systematisk og at jeg opplevde det som sårbart å jobbe med mennesker med store hjelpebehov uten å ha noe å støtte meg til. Jeg så i praksis at det var store forskjeller i hva jeg gjorde og hva andre med annen profesjonsbakgrunn gjorde i de forskjellige situasjonene. 

Kartlegging
Behovet for et system eller et verktøy som kunne komplimentere den subjektive vurderingen, understøtte den faglige felles forståelsen og forbedre kommunikasjonen mellom ulike institusjoner slik at barn og unge i vanskelige situasjoner kunne få rask og god hjelp tegnet seg ganske klart tidlig etter etableringen av Minos. På bakgrunn av dette startet utviklingen av verktøyet Okei, forteller Krahl. 

Forretningsutvikler Astrid Laake Paaske, sier at Ferd FSE har valgt å ta Minos inn i sin portefølje fordi Okei har evnet å identifisere barn som ikke har blitt fanget opp tidligere.

FSE har stor tro på at Minos kommer til å spille en stor samfunnsmessig rolle i fremtiden:

Systemendrende
– Vårt mål er at Okei skal virke systemendrende på lang sikt. I de mest alvorlige sakene i de media de siste årene er det tydelige tegn på en grad av systemsvikt. Det ligger store muligheter i å utnytte Okei på en slik måte at bekymring og oppfølging følger barnet dersom foreldre velger å flytte barnet til nye skoler eller kommuner. Dette vil kunne betyr en enorm forskjell for mange barn, sier forretningsutvikler Astrid Laake Paaske.

Les hele saken i Ferdmagasinet

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.