27. November

Vulkan Arena

Påmelding

Program

10:00-10:15

Velkommen
Speaker og konferansier: Katinka Greve Leiner fra Ferd Sosiale Entreprenører

10:00-10:30

Introduksjon til effektkontrakter
Speaker: Anne Romsaas fra KS

Hva er egentlig en effektkontrakt? Her får du grunnleggende teori og praktiske eksempler. 

10:30-10:45

Internasjonal oversikt
Speaker: Karen Wilson fra OECD

Hvilken rolle har effektkontrakter internasjonalt? Karen Wilson forteller om hvordan effektkontrakter kan bidra til en bærekraftig fremtidig løsning.

10:45-11:00

Pause og omplassering til paralleller

11:00-11:30

Velg mellom tre internasjonale eksempler

 1. Nederland som pioner
  Speaker: Ruben Koekoek fra Social Finance Nederland
  Nederland har nå over ti effektkontrakter. Hvordan har landet kommet seg dit? Ruben Koekoek forteller om hvordan effektkontrakter har skapt positive resultater innen en rekke samfunnsområder i Nederland. 
 2. Å knekke koden
  Speaker: Franscisco Palmares fra Calouste Gulbenkian stiftelsen i Portugal.
  Kan koding forbedre skoleprestasjoner? Kan koding redusere arbeidsledighet blant unge? I Portugal har man brukt to effektkontrakter til å finne svar på dette. 
 3. Mer info kommer
11:30-12:30

Lunsj servert av sosiale entreprenører; Aleppo Bahebek, Kompass & Co og Sandwich Brothers. 

12.30-13:00

Panelsamtale: Møte med investorene
Moderator Espen Daae fra Ferd Sosiale Entreprenører.
Deltakere: Hugo Mörse fra Leksell, Just Erik Næss fra Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, TBA
Hvem er investorene i en effektkontrakt? Hva motiveres de av? Espen Daae fra Ferd tar diskusjonen med noen som har invesert i en effektkontrakt og noen som er nysgjerrige. 

13:00-13:30

Praktiske utfordringer og løsninger
Speaker: Tomas Bokström fra RISE i Sverige
Hvordan måler man effekt? Hvordan gjør man anskaffelsen? Tomas Bokström belyser noen av de vanligste utfordringene i effektkontrakter og gir noen svar på hvordan de kan løses. 

13:30-14:00

Norges første effektkontrakt
Speaker: Kari-Ann Dale fra Lier kommune
Kan sosiale entreprenører bidra til økt livsmestring og redusert frafall? Minst 100 Lierungdom vil få et nytt livsmestringstilbud de neste årene.
Kari-Ann Dale forteller om utviklingen av prosektet og hvordan en effektkontrakt ble avgjørende for å få til samarbeidet. 

14:00-14:30

Pause og omplassering til paralleller

14:30-15:00

Velg mellom tre internasjonale eksempler

 1. Kan tettere oppfølgning føre til besparelser?
  Speaker: Hugo Mörse fra Leksell Social Ventures i Sverige.
  I Sverige har man brukt en effektkontrakt til å finansiere økt oppfølgning av barn plassert utenfor hjemmet i Norrköping kommune. Hugo Mörse forteller om resultatene og erfaringene fra prosjektet. 
 2. Hvordan over 700 arbeidsledige innvandrere fikk jobb
  Speaker: Mika Pyykkö fra Sitra i Finland. 
  Finland lanserte Europas største effektkontrakt, innen arbeid og integrering. Mika Pyykkö forteller om hvordan Finland satser på effektkontrakter i stor skala. 
 3. Social Bridging modellen i Skottland
  Speaker: Kenneth Ferguson fra The Robertson Trust.
  Kenneth Ferguson forteller om hvordan The Robertson Trust utviklet en egen modell for å bidra til mer forebygging. Modellen minner om en effektkontrakt men har et større fokus på videreføring av effektive tiltak og mindre fokus på tilbakebetaling. 
15:00-15:15

Pause

15:15-15:45

Panelsamtale: Muligheter og utfordringer i en norsk kontekst
Moderator: Anne Romsaas fra KS.
Deltakere: Kari-Ann Dale fra Lier kommune, Lene Hvistendal Bergseth fra Asker Kommune, Hege Fossum fra Bærum Kommune og Hanne Sørheim-Rensvik fra NAV (Groruddalssatsningen).

Etter å ha sett mange eksempler fra andre land vil panelet diskutere hvordan effektkontrakter kan passe inn i en norsk kontekst. Hvilke samfunnsutfordringer passer det til? Ser man noen barrierer? Hvordan kan en effektkontrakt se ut i deres lokalsamfunn? 

15:45-16:00

Veien videre
Speaker: Katinka Greve Leiner og Johan H. Andresen.
- Å ta det første skrittet

16:00-16:15

Pause

16:15-17:00

Kåring av Årets Sosiale Entreprenør

17:00

Mat, mingling og fest!
Middag levert fra sosiale entreprenører: Kompass & Co, Tunco og dessert fra Sandwich Brothers. 

Speakere

Anne Romsaas (Norge)

Anne Romsaas er seniorrådgiver for innovasjon i KS, kommunesektorens organisasjon. Hun har tidligere jobbet i Oslo Kommune. I KS har Anne bidratt til å sette effektkontrakter på dagsordenen, og hun har vært ansvarlig for utviklingen av KS sine nettsider om effektkontrakter. Anne brenner for innovasjon i offentlig sektor. 

Karen Wilson (OECD)

Karen Wilson har de siste 10 årene jobbet med blant annet impact investeringer, entreprenørskap og innovasjon i OECD, og har svært god innsikt i effektkontrakter internasjonalt. Karen er også styremedlem i European Venture Philanthropy Association (EVPA) og Harvard Business School Impact Investment Alumni Steering Committee.

Tomas Bokström (Sverige)

Tomas Bokström er prosjektleder i Rise, et statlig-eid forskningsinstitutt og innovasjonspartner med mer enn 2700 ansatte i Sverige. I Rise er Tomas leder for Social & Health Impact Center (SHIC) og jobber for å utvikle nye løsninger for velferdssektoren med fokus på forebygging og effektkontrakter (utfallskontrakter på svensk).

Kenneth Ferguson (Skottland)

Kenneth Ferguson er direktør i The Robertson Trust, en ideell stiftelse i Skottland. Stiftelsen er på mange måter en tradisjonell stiftelse som tildeler midler til gode formål, men har også hatt et spesielt fokus på innovativ finansiering, som blant annet har ført til utviklingen av Social Bridging Finance-modellen som Kenneth vil fortelle mer om på konferansen.

Ruben Koekoek (Nederland)

Ruben Koekoek var med å starte Social Finance Nederland. Før dette jobbet han med effektkontrakter i banken ABN AMRO, som investerte i flere kontrakter i Nederland. Ruben var med å lansere den første effektkontrakten i landet i 2013. Siden den gang har han vært direkte involvert i seks kontrakter og publisert en rekke artikler om emnet.

Mika Pyykkö (Finland)

Mika Pyykkö er prosjektdirektør for impact investeringer hos innovasjonsfondet Sitra i Finland. Sitra er en uavhengig offentlig stiftelse med mål om å gjøre Finland til en pioneer innen bærekraftig velferd. Sitra har lenge hatt en satsning på impact investeringer, og effektkontrakter, og dette har ført til flere spennende prosjekter i Finland.

Hugo Mörse (Sverige)

Hugo Mörse er leder for Leksell Social Ventures i Sverige. Leksell er et investeringsselskap som støtter og investerer i sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Leksell var investor i Sveriges første effektkontrakt i Norrköping kommune, hvor man finansierte en økt innsats for barn i barnevernet.

Kari-Ann Dale (Norge)

Kari-Ann Dale er kommunalsjef for oppvekst i Lier kommune. I perioden januar til juli var Kari-Ann og andre i Lier kommune med på utviklingen av Norges første effektkontrakt. Prosjektet ble igangsatt i August 2019. Kontrakten er et samarbeid mellom Ferd Sosiale Entreprenører, Lier kommune, og den sosiale entreprenøren Trygg av Natur.

Francisco Palmares (Portugal)

Francisco Palmares har siden 2013 jobbet som prosjektleder for Calouste Gulbenkian stiftelsen i Portugal, en av de største stiftelsene i Europa. Francisco har jobbet med stiftelsens satsning på innovasjon og impact investeringer. Han er ansvarlig for stiftelsens investeringer i fire effektkontrakter i Portugal.

Ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

I 2010 ble verdens første effektkontrakt (Social Impact bond) lansert i Storbritannia. I dag har mer enn 25 land lansert over 150 effektkontrakter, og mange prosjekter er under utvikling. 

Effektkontrakter har blitt brukt til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø. Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle.

Betaler for resultater

I en effektkontrakt forhåndsfinansierer en sosial investor et tiltak og blir tilbakebetalt av det offentlige, med en eventuell avkastning, dersom avtalte resultater er nådd. Dette reduserer risikoen for det offentlige og gir investorer en mulighet til å bidra til sosial innovasjon. Myndighetene betaler kun hvis resultatene oppnås og investorene tjener kun dersom samfunnet også gjør det.

Offentlig-privat samarbeid

I en effektkontrakt samarbeider det offentlige, det private og frivillig-ideelle for å finne bedre løsninger. I prosessen må partene jobbe systematisk og kunnskapsbasert for å finne ut hva behovene til målgruppen er, hva som er et positivt resultat for gruppen, hvordan dette kan oppnås og hvordan det kan måles. Prosessen kan føre til ny innsikt, nye samarbeidsformer og kunnskap om hvilke tiltak som har en målbar effekt.

Stor satsning internasjonalt

Etter ni år med internasjonale erfaringer er det nå flere land som satser stort. Sentrale myndigheter i Storbritannia har hatt flere nasjonale fond for effektkontrakter. I 2017 ble Life Chances Fund på 800 millioner kroner lansert. I Japan har denne finansieringsmodellen blitt implementert som en sentral del av det politiske rammeverket for Japans økonomiske vekststrategi. Portugal har opprettet et statlig fond til finansiering av sosiale resultater gjennom effektkontrakter på ca 150 millioner kroner, og i New Zealand har myndighetene øremerket 170 millioner kroner til utprøving av effektkontrakter.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.