27. November

Vulkan Arena

Påmelding

Speakere og presentasjoner

Anne Romsaas (Norge)

Anne Romsaas er seniorrådgiver for innovasjon i KS, kommunesektorens organisasjon. Hun har tidligere jobbet i Oslo Kommune. I KS har Anne bidratt til å sette effektkontrakter på dagsordenen, og hun har vært ansvarlig for utviklingen av KS sine nettsider om effektkontrakter. Anne brenner for innovasjon i offentlig sektor. 

Se Annes presentasjon her

Karen Wilson (OECD)

Karen Wilson har de siste 10 årene jobbet med blant annet impact investeringer, entreprenørskap og innovasjon i OECD, og har svært god innsikt i effektkontrakter internasjonalt. Karen er også styremedlem i European Venture Philanthropy Association (EVPA) og Harvard Business School Impact Investment Alumni Steering Committee.

Se Karens presentasjon her

Tomas Bokström (Sverige)

Tomas Bokström er prosjektleder i Rise, et statlig-eid forskningsinstitutt og innovasjonspartner med mer enn 2700 ansatte i Sverige. I Rise er Tomas leder for Social & Health Impact Center (SHIC) og jobber for å utvikle nye løsninger for velferdssektoren med fokus på forebygging og effektkontrakter (utfallskontrakter på svensk).

Se Thomas' presentasjon her

Kenneth Ferguson (Skottland)

Kenneth Ferguson er direktør i The Robertson Trust, en ideell stiftelse i Skottland. Stiftelsen er på mange måter en tradisjonell stiftelse som tildeler midler til gode formål, men har også hatt et spesielt fokus på innovativ finansiering, som blant annet har ført til utviklingen av Social Bridging Finance-modellen som Kenneth vil fortelle mer om på konferansen.

Se Kenneths presentasjon her

Ruben Koekoek (Nederland)

Ruben Koekoek var med å starte Social Finance Nederland. Før dette jobbet han med effektkontrakter i banken ABN AMRO, som investerte i flere kontrakter i Nederland. Ruben var med å lansere den første effektkontrakten i landet i 2013. Siden den gang har han vært direkte involvert i seks kontrakter og publisert en rekke artikler om emnet.

Se Rubens presentasjon her

Mika Pyykkö (Finland)

Mika Pyykkö er prosjektdirektør for impact investeringer hos innovasjonsfondet Sitra i Finland. Sitra er en uavhengig offentlig stiftelse med mål om å gjøre Finland til en pioneer innen bærekraftig velferd. Sitra har lenge hatt en satsning på impact investeringer, og effektkontrakter, og dette har ført til flere spennende prosjekter i Finland.

Se Mikas presentasjon her

Hugo Mörse (Sverige)

Hugo Mörse er leder for Leksell Social Ventures i Sverige. Leksell er et investeringsselskap som støtter og investerer i sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Leksell var investor i Sveriges første effektkontrakt i Norrköping kommune, hvor man finansierte en økt innsats for barn i barnevernet.

Se Hugos presentasjon her

Kari-Ann Dale (Norge)

Kari-Ann Dale er kommunalsjef for oppvekst i Lier kommune. I perioden januar til juli var Kari-Ann og andre i Lier kommune med på utviklingen av Norges første effektkontrakt. Prosjektet ble igangsatt i August 2019. Kontrakten er et samarbeid mellom Ferd Sosiale Entreprenører, Lier kommune, og den sosiale entreprenøren Trygg av Natur.

Se Kari-Anns presentasjon her

Francisco Palmares (Portugal)

Francisco Palmares har siden 2013 jobbet som prosjektleder for Calouste Gulbenkian stiftelsen i Portugal, en av de største stiftelsene i Europa. Francisco har jobbet med stiftelsens satsning på innovasjon og impact investeringer. Han er ansvarlig for stiftelsens investeringer i fire effektkontrakter i Portugal.

Se Franciscos presentasjon her

Jane Newman (Storbritannia)

Jane Newman er internasjonal direktør i Social Finance UK, organisasjonen som lanserte verdens første velferdsobligasjon. Hun har tidligere vært direktør for The Social Investment Business, Storbritannias største sosiale investor. Hun er medlem av EUs ekspertgruppe for sosiale foretak og sosial økonomi, og er styremedlem i European Venture Philanthropy Association.

Se Janes presentasjon her

Her finner du svar på spørsmålene som ble stilt på Slido under SosEntKonferansen 

 

Effektkontrakter - Ny finansieringsmodell for sosial innovasjon

I 2010 ble verdens første effektkontrakt (Social Impact bond) lansert i Storbritannia. I dag har mer enn 25 land lansert over 150 effektkontrakter, og mange prosjekter er under utvikling. 

Effektkontrakter har blitt brukt til å finansiere tiltak innen blant annet eldreomsorg, barnevern, rus, hjemløshet, helseutfordringer, integrering, sysselsetting, frafall fra skole, sykefravær, kriminalomsorg og miljø. Tiltakene som finansieres er supplerende til det offentlige tilbudet, og leveres som regel av sosiale entreprenører eller frivillig-ideelle.

Betaler for resultater

I en effektkontrakt forhåndsfinansierer en sosial investor et tiltak og blir tilbakebetalt av det offentlige, med en eventuell avkastning, dersom avtalte resultater er nådd. Dette reduserer risikoen for det offentlige og gir investorer en mulighet til å bidra til sosial innovasjon. Myndighetene betaler kun hvis resultatene oppnås og investorene tjener kun dersom samfunnet også gjør det.

Offentlig-privat samarbeid

I en effektkontrakt samarbeider det offentlige, det private og frivillig-ideelle for å finne bedre løsninger. I prosessen må partene jobbe systematisk og kunnskapsbasert for å finne ut hva behovene til målgruppen er, hva som er et positivt resultat for gruppen, hvordan dette kan oppnås og hvordan det kan måles. Prosessen kan føre til ny innsikt, nye samarbeidsformer og kunnskap om hvilke tiltak som har en målbar effekt.

Stor satsning internasjonalt

Etter ni år med internasjonale erfaringer er det nå flere land som satser stort. Sentrale myndigheter i Storbritannia har hatt flere nasjonale fond for effektkontrakter. I 2017 ble Life Chances Fund på 800 millioner kroner lansert. I Japan har denne finansieringsmodellen blitt implementert som en sentral del av det politiske rammeverket for Japans økonomiske vekststrategi. Portugal har opprettet et statlig fond til finansiering av sosiale resultater gjennom effektkontrakter på ca 150 millioner kroner, og i New Zealand har myndighetene øremerket 170 millioner kroner til utprøving av effektkontrakter.

Her kan du se opptak fra de ulike foredragene på SosEntKonferansen 2019

Introduksjon til effektkontrakter - Anne Romsås, KS

Internasjonal oversikt - Karen Wilson, OECD

Nederland som pionér - Ruben Koekoek, Social Finance NL

Å knekke koden - Francisco Palmares, Calouste Gulbenkian stiftelsen Portugal

Effektkontrakter i Storbritannia - Jane Newman, Social Finance UK

Møt investorene - Espen Daae fra Ferd Sosiale Entreprenører snakker med norske investorer

Utfordringer og løsninger - Tomas Bokström, Rise Sverige

Norges første effektkontrakt - Kari-Ann Dale, Lier kommune

Effektkontrakter i Finland - Mika Pyykkö, Sitra

Social bridging finance - Kenneth Ferguson, The Robertson Trust

Effektkontrakt i Norrkjöping - Hugo Morse, Leksell Social Ventures

Panelsamtale med norske kommuner - Anne Romsås fra KS tar dialogen

Avslutning og veien videre - Johan H. Andresen

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.