• Atlas Kompetanse

  Atlas Kompetanse

  Atlas Kompetanse forebygger utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn gjennom å styrke dialogen mellom nyankomne foreldre og det norske velferdssystemet. Konsulentene i Atlas Kompetanse har flerkulturell kompetanse og snakker samme språk som foreldrene. Konsulentene har også faglig bakgrunn som lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og samfunnsvitere. Selskapet jobber med skole-hjem samarbeid og familieveiledning i samarbeid med skoler og kommuner i hele landet. Atlas Kompetanse ble kåret til Årets Game Changer 2015 av Reach for Change.

  Les mer
 • auticon

  auticon

  auticon er en internasjonal IT service leverandør og det første selskapet i Tyskland som ansetter mennesker med autisme-spekter diagnose som IT-konsulenter.  De ansatte rekrutteres i stor grad fra arbeidsløshet. Selskapet er kjent for høy kvalitet i leveransene og for sin positive arbeidskultur, bygget på individuelle styrker og talenter hos de ansatte.

  Les mer
 • Den sociale kapitalfond invest i K/S

  Den sociale kapitalfond invest i K/S

  Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S ble etablert av Den Sociale Kapitalfond i 2017. Fondet har hentet inn totalt 289 millioner danske kroner i investeringskapital.

  Les mer
 • Gammel Nok

  Gammel Nok

  Gammel Nok hjelper arbeidstakere over 50 år med å bli lengre i arbeidslivet. Gammel Nok formidler seniorbemanning til midlertidige og faste stillinger i offentlig og privat sektor, og tilbyr praktisk bistand og omsorgstjenester.

  Les mer
 • Generasjon M

  Generasjon M

  Generasjon M skaper relasjoner mellom generasjoner ved å tilby besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende. Besøksvennene er ungdommer mellom 14 og 20 år som gjennomfører aktiviteter for eldre, individuelt eller i grupper. Generasjon M ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2016.

  Les mer
 • Medarbeiderne

  Medarbeiderne

  Medarbeiderne ble etablert for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige. Selskapet henter glass- og metallemballasje, pant, småelektrisk avfall og klær fra bedrifter og husstander gjennom ulike abonnementsordninger. De ansatte rekrutteres direkte fra rusbehandling og får ordinær lønn fra første dag. Gjennom tjenesten «Lei en medarbeider» leverer de også andre typer oppdrag som å kjøre hageavfall, plante trær, rydde opp etter loppemarked, kjøre flyttelass - og steke hamburgere på moteshow. Medarbeiderne ønsker å vise hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer.

  Les mer
 • Mestringsguiden

  Mestringsguiden

  Mestringsguiden jobber for bedre integrering av flyktninger som har kommet til Norge. Fra å hjelpe flyktningene i bosettingsfasen driver selskapet nå med restaurant- og cateringvirksomhet hvor selskapet sysselsetter tidligere flyktninger.

  Les mer
 • Motitech AS

  Motitech AS

  Motitech jobber for økt aktivitet blant eldre på institusjoner og dagsentre. Målet er økt livskvalitet og bedre helse.

   

  Les mer
 • No Isolation

  No Isolation

  No Isolation lager teknologiske hjelpemidler for å bekjempe ensomhet og sosial isolasjon blant sårbare grupper. Produktene utvikles med utgangspunkt i et konkret og udekket behov. Selskapet involverer brukerne i alle ledd av prosessen, fra idé på tegnebrettet til produksjon. No Isolation samarbeider tett med andre bedrifter, veldedige organisasjoner og offentlig sektor.

  Les mer
 • Unicus

  Unicus

  Unicus jobber med testing og kvalitetssikring av IT-systemer og skiller seg fra andre aktører ved at de bare ansetter konsulenter med Asperger syndrom. Autismens positive særtrekk som detaljfokus, nøyaktighet, struktur og systematisk tilnærming, gir ekstra gode resultater for kundene. Unicus tar utgangspunkt i menneskers sterke sider og interesser, og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger. Enkelte personer med Asperger syndrom har særlig stor kompetanse innenfor sine interesseområder. For Unicus har kompetansen og interessen hos medarbeiderne blitt et konkurransefortrinn. Ferd Sosiale Entreprenører gikk inn som eier med 37 prosent eierandel i 2016.

  Les mer

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.