• Atlas Kompetanse

  Atlas Kompetanse

  Atlas Kompetanse forebygger utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn gjennom å styrke dialogen mellom nyankomne foreldre og det norske velferdssystemet. Konsulentene i Atlas Kompetanse har flerkulturell kompetanse og snakker samme språk som foreldrene. Konsulentene har også faglig bakgrunn som lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og samfunnsvitere. Selskapet jobber med skole-hjem samarbeid og familieveiledning i samarbeid med skoler og kommuner i hele landet. Atlas Kompetanse ble kåret til Årets Game Changer 2015 av Reach for Change.

  Les mer
 • Barnas Plattform

  Barnas Plattform

  Barnas Plattform tilbyr foreldrekurs hvor foreldre lærer fire enkle og effektive verktøy som styrker og opprettholder god selvfølelse hos barn. God selvfølelse er grunnleggende for at barn trives og er trygge, sterke, glade og fornøyde, og god selvtillit er viktig for å mestre skolearbeidet og andre utfordringer på en god måte. Kurset tilbys foreldre som har barn fra 3-12 år, og inkluderer appen “God selvfølelse og selvtillit NÅ”.

  Les mer
 • Generasjon M

  Generasjon M

  Generasjon M skaper relasjoner mellom generasjoner ved å tilby besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende. Besøksvennene er ungdommer mellom 14 og 20 år som gjennomfører aktiviteter for eldre, individuelt eller i grupper. Generasjon M ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2016.

  Les mer
 • Intempo

  Intempo

  Intempo ønsker å bedre kommunens folkehelseprofil gjennom tidlig innsats på språk, bevegelse, trygghet og kosthold. Gjennom kommuneprosjektet Se hele meg, kurses ansatte i viktigheten av å styrke barns hjerneutvikling. Selskapets hovedprodukt, Bravo-leken, er et innovativt språkstimuleringsverktøy som kombinerer lek med læring. Verktøyet er et supplement til den pedagogiske innsatsen i barnehagen og i hjemmet, og bidrar til bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet.

  Les mer
 • Kjør for livet

  Kjør for livet

  Kjør for livet er et fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge med livsutfordringer. Selskapet bruker motor og motorsport som utgangspunkt, for å gi barn og unge positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse. Deltakerne har en felles interesse for spenning og adrenalin, og Kjør for livet tilbyr gode opplevelser, vennskap, et positivt nettverk og et miljø for læring.

  Les mer
 • Lærervikaren

  Lærervikaren

  Lærervikaren er en digital undervisningsløsning som skal sikre elevene bedre læring i vikartimene. Materialet er utarbeidet og kvalitetssikret av pedagoger og er skreddersydd etter kompetansemålene satt av Utdanningsdirektoratet. Løsningen reduserer administrasjonskostnader og øker fleksibilitet og kvalitet på bruk av lærervikarer. Selskapet gir også lærervikarer bedre muligheter for arbeid. Laerervikaren.no ble lansert i 2015.

  Les mer
 • Medarbeiderne

  Medarbeiderne

  Medarbeiderne ble etablert for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige. Selskapet henter glass- og metallemballasje, pant, småelektrisk avfall og klær fra bedrifter og husstander gjennom ulike abonnementsordninger. De ansatte rekrutteres direkte fra rusbehandling og får ordinær lønn fra første dag. Gjennom tjenesten «Lei en medarbeider» leverer de også andre typer oppdrag som å kjøre hageavfall, plante trær, rydde opp etter loppemarked, kjøre flyttelass - og steke hamburgere på moteshow. Medarbeiderne ønsker å vise hvordan tidligere rusavhengige kan bli ressurssterke arbeidstakere hvis de får fellesskap, ansvar og rammer.

  Les mer
 • Minos

  Minos

  Barn og unge som sliter trenger rask og effektiv hjelp. Minos jobber for å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge, med mål om økt livskvalitet, redusert skjevutvikling og rett hjelp til rett tid. Selskapet har utviklet et nyskapende elektronisk samhandlings- og HMS-system for å sikre god og helhetlig hjelp ved mobbing, omsorgssvikt og psykiske helseutfordringer. IT-løsningen Okei er en digital samhandlingsarena for de som jobber med barn og unge, som f.eks. ansatte, omsorgspersoner og fagpersonell i barne-, ungdoms- og videregående skole.

  Les mer
 • Unicus

  Unicus

  Unicus jobber med testing og kvalitetssikring av IT-systemer og skiller seg fra andre aktører ved at de bare ansetter konsulenter med Asperger syndrom. Autismens positive særtrekk som detaljfokus, nøyaktighet, struktur og systematisk tilnærming, gir ekstra gode resultater for kundene. Unicus tar utgangspunkt i menneskers sterke sider og interesser, og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger. Enkelte personer med Asperger syndrom har særlig stor kompetanse innenfor sine interesseområder. For Unicus har kompetansen og interessen hos medarbeiderne blitt et konkurransefortrinn. Ferd Sosiale Entreprenører gikk inn som eier med 37 prosent eierandel i 2016.

  Les mer

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.