Utfordrer politikerne med sosiale resultater

  • Ferdmagasinet 0217 Utfordrer politikerne med sosiale resultater, Katinka Greve Leiner
  • Ferdmagasinet 0217 Utfordrer politikerne med sosiale resultater, Debatt

Ferd Sosiale Entreprenører kan se tilbake på 2016 som «The Best Year Ever». Selv om de fleste piler peker i riktig retning, gjenstår fortsatt mange utfordringer. Nå utfordrer selskapet politikerne til debatt om sosialt entreprenørskap.

23. mai presenterte Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) resultatrapporten for 2016 på Litteraturhuset i Oslo. Rapporten viser at mye positivt har skjedd det siste året: Antall sosiale entreprenører i porteføljen til Ferd Sosial Entreprenører øker, det samme gjør antall mennesker som får hjelp, antall ansatte og totale driftsinntekter i disse selskapene.

– Vårt mål er å bli bedre, år for år, og vi har hatt en god stigning fra 2015 til 2016. Det vi er ute etter på sikt er sosiale resultater. For å oppnå det, må selskapene klare å overleve. De er avhengige av inntekter som gir dem bærekraft, som igjen kan bidra til at de kan skape enda flere sosiale resultater, sier FSE-direktør Katinka Greve Leiner.

Politisk debatt
I forbindelse med presentasjonen av resultatrapporten var det duket for politisk debatt om sosialt entreprenørskap.

– Noen kalles oss langsiktige. I Ferd betyr langsiktighet at vi kan være utålmodige veldig lenge. Spørsmålet er om vi snart har vært tålmodige lenge nok, sier Ferd-eier Johan H. Andresen, og inviterte politikerne til debatt.

Stortingspolitikerne Stefan Heggelund (H), Ola Elvestuen (V), Bård Vegard Solhjell (SV) og byrådssekretær Bettina Thorvik (AP) tok utfordringen. Alle var grunnleggende positivt innstilt til sosialt entreprenørskap.

– Kjerneideen i sosialt entreprenørskap er den samme som hele velferdsstaten og velferdsutviklingen er bygget på. Nemlig at vi har et problem og noen engasjerte mennesker bestemmer seg for å løse det. Mange av de offentlige tjenestene vi har i dag, deriblant eldreomsorg, skole og krisehjelp, startet med et slikt engasjement. Vi må derfor ikke tenke på sosialt entreprenørskap som et supplement, men som en del av det å ha et godt samfunn, sier Bård Vegard Solhjell (SV).

SV-politikeren tror nettopp enigheten om verdien av sosialt entreprenørskap er en av grunnene til at det ikke slår skikkelig gjennom.

– Alle partiene snakker pent om det, men veldig få føler at dette er på toppen av listen over saker som de virkelig føler et eierskap til og som de vil slåss for, sier Solhjell.

Ikke velferdsprofitører
Stefan Heggelund (H) etterlyser en «best practice»-kultur, der for eksempel et NAV-kontor kan fortelle andre NAV-virksomheter om vellykkede samarbeid med sosiale entreprenører.

– Slik det er i dag, opplever sosiale entreprenører at de må selge inn prosjektet sitt på nytt og på nytt, uansett hvor suksessrikt det har vært andre steder, sier Høyre-politikeren.

Ola Elvestuen (V) er opptatt av hvilke ord og begreper som brukes om sosiale entreprenører i velferdssektoren.

– Dere er velferdsinnovatører, ikke velferdsprofitører! Generelt må vi bli mye flinkere i møtet mellom det offentlige og det private initiativ, sier Elvestuen.

Offentlige innkjøp
Byrådssekretær Bettina Thorvik (Ap) legger vekt på at Oslo kommune i større grad må legge til rette for samarbeid med sosiale entreprenører for å lykkes med de utfordringene byen står overfor fremover.

– Byen vokser hurtig. Vi får cirka 8000 tilflyttere i året. Nærmiljøet endrer seg og mange føler på utenforskap. Som kommunen er vi ikke alltid den kjappeste eller den som er best i stand til å se hvilke utfordringer byen har. Derfor er det viktig for oss å ha et godt og tett samarbeid med sosiale entreprenører, som kan snu seg raskere enn oss, sier Thorvik.

Les hele resultatrapporten på www.ferd.no/fse.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.