Sosialt entreprenørskap i Almedalsveckan

Almedalen Mia Odabas og Johan H. Andresen - foto Peter Rutherhagen

Sosialt entreprenørskap og innovasjon for å bevare velferdsstaten vekker stadig større interesse internasjonalt. I juli sto temaet på dagsordenen i svenske Almedalsveckan, med Johan H. Andresen som norsk representant i et nordisk debattpanel.

«Hvordan kan vi skalere nordisk sosial innovasjon?» Fjerde juli i år var dette temaet for en paneldebatt som stiftelsen Smarta Samtal i samarbeid med Ferd og Mötplats Social Innovation ved Malmö universitet arrangerte i Visby på Gotland. Arrangementet var et innslag i Almedalsveckan, Sveriges årlige sommersamling av politikere, politisk interesserte og pressefolk.

Kompetent panel
Ferdmagasinet forteller at paneldeltaker Johan H. Andresen, til daglig Ferd­eier og styreleder, ble introdusert som «en av Norges fremste eierkapitalister som satser stort på sosialt entreprenørskap gjennom sitt investeringsselskap Ferd, og som også hjelper politikere med å finne rett vei». I panelet hadde han selskap av Stina Billinger, statssekretær for Socialdemokraterna i Näringsdepartementet, og Lars Jannick Johansen, grunnlegger og Managing Partner fra Den Sociale Kapitalfond i Danmark, mens Finland var representert ved Kaisa Lähteenmäki fra innovasjonsfondet Sitra. Moderator for debatten var den kjente økonomijournalisten Mia Odabas, som nå jobber for Smarta Samtal, en uavhengig stiftelse som har som formål å utdype og nyansere den offentlige samtalen om samfunnsutfordringer. Andresen har forøvrig også ved flere tidligere anledninger deltatt i arrangementer i Smarta Samtals regi, både om sosial innovasjon og privat eierskap.

Utfordret velferdsmodell
Utgangspunktet for debatten var at den nordiske velferdsmodellen vil stå overfor store utfordringer og mye omstilling i årene fremover. Innleggene fra deltakerne bekreftet at interessen og forståelsen for innovative løsninger på sosiale utfordringer er på fremmarsj i alle de fire nordiske landene, og at det er forståelse for at flere ulike typer aktører – offentlige, private og ideelle – må samarbeide på tvers av sektorer og tradisjonelle konstellasjoner. Det er også nødvendig å skape løsninger som kombinerer bedriftens og entreprenørskapets logikk med sosiale mål for å kunne oppskalere sosialt entreprenørskap, slik at man kan nå mange mennesker der behovet er stort.

Interesse for Ferds modell
Paneldeltakerne fortalte om ulike løsninger og prosjekter fra sine hjemland, og den uvanlige modellen som er basis for Ferd Sosiale Entreprenører ble møtt med betydelig interesse. Johan H. Andresen redegjorde for hvordan han har valgt å beholde Ferds satsning på sosialt entreprenørskap som en integrert del av virksomheten i form av et eget forretningsområde istedenfor å opprette en ekstern stiftelse: På denne måten blir det enklere å la entreprenørene få tilgang til konsernets forretningsmessige kompetanse og ressurser i tillegg til den finansielle støtten, samtidig som man har gode muligheter for å måle sosiale såvel som økonomiske resultater, understreket han.


Les hele saken i Ferdmagasinet

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.