Skaper møteplasser mellom unge og eldre

Alf Holter på Hovseterhjemmet - foto Generasjon M

Savnet etter egne besteforeldre utløste ideen til Generasjon M. Syv år senere har dette utviklet seg til å bli en lovende bedrift som ansetter ungdommer til å ha aktiviteter og samtaler med eldre mennesker.

I dag tilbyr Generasjon M besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende eldre i Oslo og Akershus. 95 ungdommer i alderen 14-20 år jobber som M-venner. Bokstaven M symboliserer verdiene i selskapet og står for mening, mestring og moro, i tillegg til å være symbolet på en møteplass.
– Ideen til Generasjon M kom da vi var 17-18 år og gikk på Foss videregående skole i Oslo. Vi var en gjeng jenter som hadde besteforeldre som bodde andre steder i landet og som vi kun hadde anledning til å se i ferier og ved store høytider. Mange av besteforeldrene våre hadde i tillegg nylig kommet på sykehjem av ulike grunner, forteller gründerne Anne Stine Hole (24) og Christina Væting Nergård (25) i Generasjon M. Anne Stine er i dag daglig leder i selskapet og Christina er styreleder.

Bidratt til livskvalitet
Siden 2011 har Generasjon M skapt arbeidsplasser for ungdommer, samtidig som de har bidratt til økt aktivitetsnivå og livskvalitet blant de eldre. Ideen med å utelukkende ansette ungdommer stammet også fra egne opplevelser, forteller Nergård:
– Vi hadde selv opplevd hvor vanskelig det var å få en meningsfull og lærerik deltidsjobb når man er under 18 år. Arbeidsmarkedet var trangt, samtidig som mange hadde lyst til å få relevant erfaring. To samfunnsutfordringer ble møtt med en felles løsning.

M-vennene fokuserer på å lage opplegg som er tilpasset de beboerne de møter ved hvert sykehjem, der alle får anledning til å delta. Ungdommene fungere både som brettspillvenn, samtalepartner og turvenn. I tillegg får de eldre ta del i nye og mer teknologiske aktiviteter med VR-briller, iPader og spillkonsoller. Ved hjemmebesøk får de eldre én fast person å forholde seg til og som kommer på besøk til avtalt tid og avtalt frekvens. Aktivitetene innebærer også samarbeid mellom beboerne, slik at de blir enda bedre kjent med hverandre.

Løser viktige samfunnsutfordringer
I 2017 ble Generasjon M en del av porteføljeselskapene til Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE). Forretningsutvikler Astrid Laake Paaske forklarer hvorfor Ferd SE har tro på det unge selskapet:
– Generasjon M er et selskap som løser to viktige samfunnsutfordringer, som kan bidra til både økt livskvalitet for de eldre og også gi positive sosiale effekter for ungdom.

Generasjon M bidrar også til å lukke generasjonskløften, mener Laake Paaske:
– Vi vet at generasjonsmøtene skaper umiddelbare positive sosiale resultater i form av glede og økt livskvalitet både for de eldre og de unge. Begge deler er viktig i et samfunn der vi ser at mange unge og eldre er ensomme, påpeker Laake Paaske.

Les hele saken i Ferdmagasinet

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.