SHAD HUSSEIN (19) HAR VÆRT DAGLIG LEDER I UNGDOMSBEDRIFTEN CAFE B03 UB. TORSDAG SKAL HAN PRØVE SEG HOS LEDELSEN I FERD

Leder for en dag, Morten Borge og Shad Hussein

«Leder for en dag» er et årlig initiativ og arrangeres for 16. gang av Ungt Entreprenørskap og ManpowerGroup. Hensikten er at de unge skal få en sterkere relasjon til arbeidsmarkedet ved å få en smak av en toppleders arbeidshverdag.

Ungt Entreprenørskap gir de unge muligheten til å bygge kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap, noe som er viktig for fremtidig verdiskapning både i den enkelte bedrift og for Norge. Jeg ser frem til å ha med meg Shad på Leder for en dag og tror vi begge kommer til å lære mye, sier Morten Borge, konsernsjef i Ferd. 

I år stiller fem statsråder og et tyvetalls direktører og toppledere opp på «Leder for en dag», for å bli skygget av 26 av Norges største ledertalenter som alle har utmerket seg gjennom arbeid med ungdoms- eller studentbedrift.

Av ungdom for ungdom
Shad (19) ble våren 2018 ferdig med videregående skole. Skoleåret 2017/2018 var han daglig leder i ungdomsbedriften Cafe B03 UB, en ungdomscafé i Torshovdalen, med visjon om å sette ungdom ut i arbeid og gjøre dem selvstendige. Av ungdom for ungdom. Hans ambisjon er å lage en cafékjede av Café B03 - konseptet. 

Entreprenørskap endret livet mitt. Jeg ser frem til å utveksle kunnskap og lære masse av Morten Borge i Ferd, kanskje begynner vi å jobbe sammen, sier Shad Hussein.

Innovatører trengs overalt!
Forrige skoleår etablerte over 12 000 elever og studenter ungdomsbedrift eller studentbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap. De 26 lederkandidatene som deltar på «Leder for en dag» er plukket ut på bakgrunn av sine prestasjoner i dette arbeidet, og sammenstilt med erfaringer og interesser blir de koblet opp mot en toppleder som de får skygge. 
 
Å drive en ungdoms- eller studentbedrift er læring i praksis. Disse elevene og studentene har vist at de har evne til å tenke nytt og skape verdier, noe som er viktig både i offentlig og privat arbeidsliv. Innovatører trengs over alt, og for å bli god må man øve. Derfor er vi veldig glade for at så mange toppledere stiller opp for å gi disse unge kandidatene en smakebit på hva som kreves for å være leder, og for å gi de unge noen tips på veien videre, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. 

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap jobber for å bygge kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap, personlig økonomi og jobbtrening.

For mer informasjon om Ungt Entreprenørskap og Leder for en dag, klikk her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.