Løftes inn i FSE-porteføljen

Knapt et år gamle ble Atlas Kompetanse nominert til årets Game Changer i 2015 av Reach for Change Norge, for deres arbeid med inkludering og mot utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Tekst: Tor Kristian Sørensen

Nå er de tatt opp i Ferd Sosiale Entreprenører -porteføljen og er på vei inn i investeringsfasen.
Firdawsa Ahmed og Saad Hashi, etablerte den ideelle organisasjonen i 2014 og de er begge tydelige på at de står ovenfor en fantastisk mulighet.

- Vi er veldig spent på hva som kommer, sier Saad.

Tidlig forebygging
Begge gründerne har bakgrunn fra Oslo kommune, hvor de jobbet med flyktningarbeid, og så en mulighet for å kunne effektivisere integreringsarbeidet.

De ønsker å forebygge gjennom bedre og tettere dialog og å styrke foreldrenes forståelse av systemet og mener tidlig forebygging er helt avgjørende for at barn skal fullføre et skoleløp.

- Det er viktig at dette arbeidet starter i en tidlig fase med fokus på tverrfaglig samarbeid satt i system. Det vil gjøre at vi kan jobbe mye raskere for den enkelte familie, forklarer Firdawsa.

Integrering av hele familien
- Vi tenker at integreringen handler om hele familien. Vi må få foreldrene på banen, og da må vi først og fremst skape tillit, understreker de.
- Foreldrene vi møter ønsker å følge opp sine barn best mulig, men har ikke god nok informasjon til å gjennomføre dette. Misforståelser og dårlig kommunikasjon kompliserer situasjoner unødvendig.
- Mange snakker sammen, men de forstår ikke hverandre. Vi er med å skape en felles begrepsforståelse og får vi ofte til en bedre og raskere kartlegging, forteller de videre.

Skole-hjem kursene de har utviklet er blitt svært etterspurt av skoler i Oslo og Akershus. De er også hjemme hos de enkelte familiene i forhold til familieveiledning.

- Dette er med å styrke forståelsen for samarbeidet mellom hjem og skole. I Norge er det en selvfølge at foreldrene bidrar i barnas skolehverdag, men sånn er det ikke i alle andre land.  Her er det store forskjeller, og vi er med og øker forståelsen for dette, forklarer de videre.

Snakker med, ikke om hverandre
Et felles språk er en forutsetning for en gjensidig forståelse, og her har Atlas Kompetanse fortrinn som det etablerte systemet har forstått er avgjørende.

- Vi trenger ikke tolk når vi er ute, noe som ofte kan være utfordrende og bidrar til at kartleggingsprosesser ofte tar unødig tid, men også at de reelle bistandsbehovene ikke blir avdekket.
- Enkelte ganger er det også slik at vi er med å endre en tiltaksplan som allerede foreligger, nettopp fordi vi avklarer det egentlige behovet, forteller de

Har ambisjoner
Medarbeiderne i Atlas Kompetanse har i tillegg til språklige fortrinn, faglig bakgrunn som lærere, sosionomer, barnevernspedagoger og samfunnsvitere.
De fortsetter å vokse og teller i dag også en tredje ansatt, Silje Rezende.
Utover det har de tilknyttet seg en rekke selvstendige konsulenter, og ser nå frem til å bli en del av FSE-porteføljen.

- Vi sa opp jobbene våre og får ikke en krone hvis vi ikke jobber knallhardt, men vi har ambisjoner smiler Saad, samtidig som Silje Rezende avslører deres neste mål:
- Å gå nasjonalt i 2020, og så skal arbeidet vi gjør inn i læreplanen.

Les hele saken i Ferdmagasinet

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.