Intempo: Store resultater for små barn

2212.jpg
Heidi Aabrekk, daglig leder for Intempo 2211.jpg
Språkleken bravo er et praktisk-pedagogisk verktøy basert på flere hundre ordkort
Siste tilskudd til Ferd Sosiale Entreprenører tilbyr metodikk og utstyr som styrker læreevnen hos småbarn, og som kan forebygge problemer senere i livet.

Virksomheten i Intempo bygger på at helhetlig læringsmiljø og systematisk stimulering av sanseapparat og språk kan gi barn i aldersgruppen opp til fem større evne til å utnytte sitt potensial for læring, også senere i livet. I tillegg kan dysleksi og adferdsvansker forebygges.

– Vi arbeider i krysningspunktet mellom nevropsykologisk forskning og nye pedagogiske erkjennelser, sier Heidi Aabrekk. Hun er daglig leder for Intempo, et selskap hun etablerte i 2009 med støtte fra Innovasjon Norge, og som nylig ble en av Ferds sosiale entreprenører.

Resultater
Selv er Aabrekk utdannet spesialpedagog med en mastergrad i innovasjon i skolen fra Universitetet i Oslo. Det er dels denne faglige bakgrunnen, dels personlige erfaringer med en sønn født med alvorlig hjerneskade som er utgangspunktet for hennes engasjement. Da gutten var rundt ett år kom han under behandling hos et amerikansk institutt som hadde utviklet et helhetlig treningsopplegg bygget på nye tanker og innsikter.

– Resultatene var forbløffende. Til tross for at han ikke kunne kommunisere og var funksjonelt blind lærte sønnen min å lese da han var to. Etter ytterligere et halvt år var han i stand til å kommunisere ved hjelp av et bokstavbrett, forteller Aabrekk. Hun legger til at gutten som åtteåring fortsatt har begrenset motorikk og mangler talespråk, men at han kommuniserer utmerket ved hjelp av bokstavbrettet og elsker å gå på skolen.

– Jeg fordypet seg etter hvert i teorien og metodikken bak treningen, og så at opplegget egnet seg svært godt for alle barn, både de med normale forutsetninger og barn med spesielle behov, sier hun.

Språkleken bravo
For å utnytte denne innsikten utviklet Heidi Aabrekk Språkleken bravo, et praktisk-pedagogisk verktøy basert på flere hundre ordkort som dekker grunnleggende begreper på områder som språk, matematikk, natur, teknikk, kreativitet og samfunn.

– Kortene brukes både for å lære om innholdet i begrepene og for å øve opp språklig bevissthet. Selve treningen tar rundt ti minutter hver dag, og gjennomføres i regi av foreldre, barnehageansatte eller andre som har gjennomgått et av våre kurs, forteller hun.

Den forretningsmessige tanken bak Intempo er at inntektene skal komme fra salg av utstyr til språkleken, dessuten gjennom kursvirksomhet og salg av bøker og DVDer.

– Salgsinnsatsen har hittil vært begrenset, men tilbakemeldingene fra de noe over 80 barnehagene som har kjøpt kurs og utstyr er gode. Nå tilfører Ferd Sosiale Entreprenører både finansielle ressurser og forretningsmessig kompetanse slik at selskapet skal kunne videreutvikle virksomheten, sier Øyvind Sandvold, forretningsutvikler i Ferd Sosiale Entreprenører og den som følger opp forretningsområdets engasjement i Intempo.

Les hele saken i Ferdmagasinet 2-2012.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.