Hvordan kan sosialt entreprenørskap spille Norge bedre?

FV111913[1].png
Vi håper flest mulig vil komme med sine innspill, det er viktig å vise bredden, sier Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører

Innovasjon Norge har utfordret Ferd Sosiale Entreprenører til å bidra i deres "Drømmeløft" for norsk næringsliv. Nå har du muligheten til å gi dine innspill!

I samarbeid med SoCentral inviterer Ferd Sosiale Entreprenører alle interesserte til en debatt om hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra med løsninger til å sette Norge bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer.

 

Tid: 17. mars kl 09-11

Sted: Sentralen, Skippergata 22 i Oslo

Påmelding: Send en e-post til anne.bertelsen@ferd.no

 

Vi inviterer deg som vil diskutere:

 

- hvilken rolle sosialt entreprenørskap kan og bør ha for å styrke norsk næringsliv og offentlige tjenester

- på hvilke områder sosialt entreprenørskap bidra med nye løsninger

- hvilke rammebetingelser som bør endres og forslag til konkrete tiltak for å komme et skritt lengre

- Hvilken rolle Innovasjon Norge kan spille i dette?

 

Debatten settes i gang av et panel som består av aktører med erfaring og kunnskap på området. Debattleder er Katinka Greve Leiner, direktør for Ferd Sosiale Entreprenører. "Vi er opptatt av at denne debatten skal vise bredden og noe av kompleksiteten på dette feltet. Derfor har vi et ønske om at de miljøene som representerer de forskjellige retningene skal være representert", sier Leiner.

 

Panelet:

 

Bård Stranheim, entreprenørskapsansvarlig i Innovasjon Norge

Hilde Dalen, KREM, sosial entreprenør

Thomas Doull, Monsterbedriften, en av Ferds sosiale entreprenører

 

Alle innspill vil bli notert og et samlet dokument oversendt Innovasjon Norge som innspill til deres samlede dokument om et drømmeløft for norsk næringsliv i mai.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.