Gir foreldre verktøy i hverdagen

Barnas Plattform inviterer foreldre til skolebenken hvor foreldre får lære om barnas selvbilde.

Tekst: Kirsti Hovland

Enkle verktøy som tar kort tid og samtidig gir store resultater har gjort Barnas Plattform etterspurt hos foreldre over hele landet. Et to-timers kurs har vist seg å snu hverdagen for mange familier.

Det er Birgit Semundseth som har utviklet verktøyene og som er grunnleggeren av Barnas Plattform. Dette er blitt et lavterskeltilbud til foreldre i alle fylker som ønsker å være tidlig ute med å etablere indre trygghet hos barnet sitt. Både for dem som har barn som sliter og for dem som ønsker å ligge litt i forkant.

- Det er veldig viktig for oss å få kommunisert at verktøyene vi bruker fungerer like godt forebyggende som reparerende, sier Birgit Semundseth til Ferdmagasinet.

Verktøyene brukes sammen med barna ved middagsbordet og i forbindelse med legging og trenger ikke ta mer enn 10 minutter om dagen. Ett av verktøyene er samtalene rundt middagsbordet, der man fokuserer på det beste som har skjedd den dagen.

- Det som skiller oss fra andre foreldrekurs som kommunene kjøper inn og tilbyr foreldre, er at vårt kurs ikke krever åtte eller 10 kvelder der det er mer fokus på forståelse av foreldrerollen enn konkrete verktøy, sier Semundseth som har utviklet verktøyene sammen med psykologer, helsesøstre, barnevernspedagoger og lærere i skoler og barnehager.

Lavterskeltilbud
Barnas Plattform er i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører der forretningsutvikler Espen Daae oppsummerer hvorfor Ferd har gått inn:

-  Barnas Plattform har vist at de klarer å utvikle et godt kurs til en metode som har bred nytte og dokumentert effekt. Dette er noe så sjeldent som et lavterskeltilbud som faktisk virker, og det passer godt for dem som har en hverdag der det ikke er tid til å gå på lange kurs.

Etter åtte år med Barnas Plattform kan Birgit Semundseth glede seg over resultatene i en fersk brukerundersøkelse som er gjort om nytteverdien av kurset blant 100 foreldre som har deltatt på to-timers kurset et halvt år etterpå.

99 prosent bruker verktøyene
Hele 99 prosent sier de har brukt ett eller flere av verktøyene i ettertid.  Totalt 57 prosent sier de opplever at barna har fått en bedre hverdag etterpå.

54 prosent opplevde kurset som nyttig. I tillegg sier 20 prosent at de opplevde kurset som svært nyttig.

- De fleste som går på foredrag eller kurs gjør ingen endringer etterpå, så det er overveldende at så mange familier faktisk bruker verktøyene i lang tid etter kurset. Vi er vant til svært gode tilbakemeldinger etter kurset, så det var godt å høre at 74 prosent opplever kurset som nyttig eller svært nyttig et halvt år etter kurset, sier Semundseth.

I bruk i barnehager og skoler
Etter at kurset i åtte år har vært tilbudt norske hjem, er verktøyene fra Barnas Plattform etter etterspørsel fra pedagoger tilpasset bruk i barnehager og skoler. Kursledere fra Barnas Plattform opplever også en anerkjennelse fra fagmiljøene.

Forretningsutvikler Espen Daae konstaterer at Barnas Plattform utvikler seg videre:

- Selskapet har hele tiden vært fast bestemt på å bygge et landsdekkende nettverk av kompetente kursledere for å få en best mulig effekt og for å hjelpe flest mulig. Det ser vi resultatene av nå.

Les hele saken i Ferdmagasinet
 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.