Forandringsfabrikken kåret til Årets sosiale entreprenør

1745.jpg
Forandringsfabrikken ble kåret til Årets sosiale entreprenør 1746.jpg
Flere sosiale entreprenører hadde stand under konferansen
Én million kroner og en plass blant Ferds sosiale entreprenører: Dette var prisen Forandringsfabrikken vant da virksomheten i dag ble kåret til ”Årets sosiale entreprenør”. I tillegg ble ytterlige to av totalt seks nominerte belønnet med 300 000 kroner hver.

Begivenheten fant sted i Det Norske Teatret under velFERDkonferansen 2010, med Ferd Sosiale Entreprenører som arrangør.

– Årets sosiale entreprenør, Forandringsfabrikken med prosjektet Barnevernsproffene, har utviklet en filosofi og metode for å gjøre ungdom hørt av beslutningstakerne i samfunnet. Metoden er verdifull for det offentlige, som får økt sin innsikt og kompetanse, for ungdommene som gis ansvar, og ikke minst, for de som nyter godt av de forandringene og forbedringene som blir resultatet av innsatsen.

Slik refererte Ferds eier og konsernsjef Johan H. Andresen jr. juryens begrunnelse da han overrakte førsteprisen til Marit Sanner, grunnlegger og daglig leder av Forandringsfabrikken. Andresen understreket videre at vinneren gjennom en rekke prosjekter har vist både gjennomføringsevne og et hjerte for å tale barn og unges sak.

– Forandringsfabrikken har mer enn ti års erfaring med å løfte barns og unges stemmer slik at de blir hørt innenfor psykisk helsevern, barnevern, skole og organisasjoner – direkte til de som kan forandre. Innsatsen skjer ofte i samarbeid med departementer, organisasjoner, kommuner, institusjoner og bedrifter, som blir tilført verdier de er villige til å betale for. Forandringsfabrikken har dermed vist seg som en sterk og levedyktig sosial entreprenør. Juryen ønsker å bidra til at organisasjonen kan fortsette og forsterke innsatsen, sa Andresen videre. 

300 000 til Minnomy og Pøbelprosjektet
De to lovende sosiale entreprenørene som hver ble belønnet med 300 000 kroner til videre utvikling var Minnomy og Pøbelprosjektet. Førstnevnte har utviklet et produkt som bidrar til å gi dyslektikere bedre konsentrasjon og dermed økt leseferdighet. Pøbelprosjektet har på sin side gjort seg bemerket gjennom å hjelpe ungdom på skråplanet med å finne sine positive ressurser og sin egen vei videre, ifølge juryen, som besto av Johan H. Andresen (juryleder), daglig leder i stiftelsen Voxtra Pål Dale, Eline Lorentzen Ingstad, doktorgradstipendiat ved Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo, spesialrådgiver i Innovasjon Norge Aud Sanner, og Stian Olderkjær, medgründer av gatemagasinet =Oslo.

Konferansen hadde samlet fullt hus, og omfattet i tillegg til prisoverrekkelsene en serie innlegg og presentasjoner fra representanter for offentlig og privat sektor, blant dem politikere, sosiale entreprenører, innovatører og næringslivsledere.

– Arrangementet er tenkt som en fagdag med diskusjoner om hvordan man kan fremme et konstruktivt samspill mellom samfunnet og private entreprenører med et sosialt perspektiv på virksomheten. Det omfattet også en utstillingsdel der utvalgte sosiale entreprenører fikk muligheten til å presentere seg selv og virksomheten for konferansedeltakerne, forteller Katinka Greve Leiner. Hun er direktør for forretningsområdet Ferd Sosiale Entreprenører og initiativtaker til konferansen – som var så vellykket at hun håper den kan bli et fast innslag også i årene fremover.

velFERDkonferansen 2010 blir nærmere presentert i juni-utgaven av Ferd konsernmagasin. Alle foredragene er filmet og finnes på www.ferd.no/ferdkonferansen.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.