Fjoråret ble et godt år for Ferd Sosiale Entreprenører

Medarbeiderne Foto Fartein Rudjord

Selskapene i porteføljen har skapt positive endringer i 715 000 mennesker liv.

Foto: Fartein Rudjord

Dette viser tall fra resultatrapporten til Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) som lanseres denne uken. Her oppsummeres både de samlede resultatene for hele porteføljen og for hvert enkelt selskap. Ferd SE har åtte sosiale entreprenørselskaper i sin aktive portefølje, som har oppnådd store og målbare sosiale gevinster.

Vi har delt inn porteføljen i to grupper: De som har en dyp effekt ved at de har stor effekt på enkeltmenneskers liv, og de som har en bred effekt ved at de har mindre effekt per individ, men når mange mennesker. Vi kaller dette henholdsvis livsendrende og livsforbedrende påvirkning, forklarer direktør i Ferd SE, Katinka Greve Leiner.

Familiehjelp og skoletrivsel
Hun nevner to eksempler fra porteføljen: Atlas Kompetanse bidrar med en dyp effekt ved at de tilbringer mye tid sammen med minoritetsfamilier. Målet er å styrke foreldres kommunikasjon og forståelse av norske systemer, slik at de kan ta velinformerte valg for sine barn i møtet med norsk skole og barnevern. Arbeidet har en stor betydning for livskvaliteten til familiene de hjelper. Trivselsleder, på den annen side, har en bred effekt ved at de møter svært mange skoleelever, og har dokumenterte resultater på blant annet bedre trivsel på skolen og ro i klasserommet.

Les hele pressemeldingen her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.