Fem gode grunner til å investere i mikrofinans

Fem gode grunner til å investere i mikrofinans

Det er slike historier som forklarer hvorfor vi investerer i mikrofinans. Dette er et typisk eksempel på hvordan en liten håndstrekning kan bety en verden av forskjell for mennesker i fattige land. Slik kommenterer Johan H. Andresen, Ferds eier og styreleder, fortellingen om hvordan mikrolån ga fem indiske kvinner et nytt liv.

I 2012 gikk de fem sammen om å låne penger til å kjøpe noen grisunger. Långiver var RGVN Microfinance Ltd., et indisk mikrofinansforetak der NMI – Norsk mikrofinansinitiativ – nylig gikk inn som investor. I tillegg til finansieringen bidro RGVN med både råd og tilgang til veterinærtjenester.

Seks måneder senere kunne de ferske oppdretterne selge slaktegris. De holdt kostnadene lave og oppnådde bra fortjeneste, så etter å ha betjent lånet og dekket øvrige kostnader kunne de utvide virksomheten ved å reinvestere noe av overskuddet samtidig som de lånte litt mer.

Nå er de driftige damene inne i sin tredje låneperiode, hver av dem med finansiering fra RGVN tilsvarende rundt 1600 kroner. Slik har de kunnet utvide avlsvirksomheten med flere dyreslag og egen butikk. De har skapt sin egen jobb, og har en inntekt som har gitt både kvinnene selv og deres familie et nytt liv.

NMI har som mål å gi fattige i utviklingsland muligheten til arbeid og velferd med bærekraftig fundament, og skal gi avkastning både i form av utviklingseffekter og økonomisk utbytte. Institusjonen ble etablert i 2008 etter initiativ fra Johan H. Andresen. Av kapitalen på 782 millioner kroner kommer halvparten fra staten gjennom Norfund, den andre halvparten fra de private investorene Ferd, DNB Livsforsikring, KLP og Storebrand.

Les mer om mikrofinans på NMIs nettsider her.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.