Ny akselerator skal få flere i jobb

Impact StartUp-alumni Mestringsguiden ansetter tidligere flyktninger og skal bli Norges første sosiale restaurantgruppe. Foto: Bård Gundersen
Impact StartUp-alumni Mestringsguiden ansetter tidligere flyktninger og skal bli Norges første sosiale restaurantgruppe. Foto: Bård Gundersen

Høsten 2020 lanserer Impact Startup et felles nordisk akseleratorprogram. Temaet er arbeidsinkludering og målet er å få folk fra utenforskap inn i arbeid.

Å sikre like muligheter i arbeidsmarkedet er viktigere enn noensinne. Vi er avhengig av at alle bidrar som skattebetalere og aktive deltakere i økonomien. Vel så viktig er det at alle mennesker opplever at de kan være skapende samfunnsborgere som spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen og demokratiet. Da er tilgang til arbeid en viktig forutsetning.

Er dette akseleratorprogrammet aktuelt for deg? Her finner du informasjon om programmet. Søknadsskjema finner du her.

Sosiale entreprenører skaper nye løsninger
Ferd Sosiale Entreprenører støtter sosiale entreprenører fordi vi mener de spiller en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Virksomhetene vokser frem som et resultat av at de har identifisert et sosialt eller miljømessig behov, og skapt en løsning. I tråd med det måler sosiale entreprenører sin suksess først og fremst ut fra den positive samfunnseffekten de er i stand til å skape, i motsetning til tradisjonelle virksomheter som fokuserer på sin økonomiske bunnlinje.

Sammen skaper vi den nye normalen
Alle lurer nå på: Hva blir den “nye normalen”? Gjennom akseleratorprogrammet Impact StartUp ønsker vi å aktivt være med å forme fremtiden. Det finnes gründere som bygger ned barrierer for de som er i fare for langvarig arbeidsledighet. Ved å støtte og styrke dem og deres løsninger vil Impact StartUp bidra til å endre arbeidsmarkedet etter Covid-19.

En mangfoldig arbeidsstyrke bidrar til smartere selskaper, mer myndiggjorte mennesker, en mer robust velferdsstat og et sterkere demokrati.

Ny akselerator for økt sysselsetting
Impact StartUps nye spesialdesignede akselerator er rettet mot bedrifter som bidrar til økt sysselsetting og arbeidsinkludering for utsatte grupper. Med uttrykket utsatte grupper mener vi grupper som ofte opplever å bli stående utenfor arbeidslivet. Mange opplever vansker for å få innpass på grunn av for eksempel kulturell- og sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsnedsettelse, nedsatt arbeidsevne, eller kronisk sykdom.

Organisasjoner og virksomheter som fokuserer på arbeidsinkludering for spesielt utsatte grupper individer, kan være spisset mot:

  • Jobbsøkehjelp, inkludert søknad / intervjuhjelp
  • Opprettholdelse av arbeidskapasitet (Forebyggende løsninger som søker å opprettholde arbeidskapasiteten hos ansatte med høy risiko for nedsatt arbeidsevne)
  • Opprettholdelse av sysselsettingen (sikre at risikogrupper evner å beholde jobbene sine)
  • Mentoring
  • Upskilling
  • Rehabilitering
  • Endring av ansettelsespraksis (på firma- eller systemnivå)
  • Endring av arbeidsplasskultur (på virksomhets- eller systemnivå)
  • Redusering av barrierer for arbeidsgivere

Klikk her for å søke.

 
Tilbake til nyheter

Ta kontakt

Katinka Greve Leiner

Katinka Greve Leiner

Direktør - Ferd Sosiale Entreprenører

Les mer
Erfaring: Innovasjon Norge (divisjonsdirektør Kommunikasjon og strategi) Burson-Marsteller (kommunikasjonsrådgiver) Arbeiderpartiet (politisk rådgiver) Utdannelse: Sivilingeniør (Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet) Styreverv: Livsglede for Eldre (styremedlem) FORNY, Forskningsrådets program for innovasjon (styremedlem) Den Sociale Kapitalfond (styremedlem) EVPA, European Venture Philanthropy Association (styremedlem)

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.