Investerer i fond med dobbel bunnlinje

SOSIAL EFFEKT: Investeringen i Den Sociale Kapitalfond Invest skal bidra til å skape arbeidsplasser for utsatte grupper i Danmark. Foto: Hitsa A/S av Jeppe Bøje Nielsen.
SOSIAL EFFEKT: Investeringen i Den Sociale Kapitalfond Invest skal bidra til å skape arbeidsplasser for utsatte grupper i Danmark. Foto: Hitsa A/S av Jeppe Bøje Nielsen.

Ferd Sosiale Entreprenører har gjort sin første investering i et utenlandsk fond som skal gi både sosial og økonomisk avkastning. Fondet, Den Sociale Kapitalfond Invest, skal bidra til å skape arbeidsplasser for utsatte grupper i Danmark.

— Fondet er etablert av Den Sociale Kapitalfond, en dansk sosial investor som har investert i selskaper for å få utsatte grupper i arbeid i Danmark siden oppstart i 2011. Fondet er et ledd i deres skalering for å kunne støtte flere bedrifter, og de har fått med seg både stiftelser, offentlige og private investorer på laget. Dette er det mest spennende fondet i Norden med dobbel bunnlinje, sier Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører.

Første investering i utenlandsk fond
Ferd Sosiale Entreprenører har investert 11 millioner danske kroner i Den Sociale Kapitalfond Invest. Som aktiv investor var det viktig å kunne ha innflytelse på fondets investeringer. Ferd Sosiale Entreprenører har sikret en plass i fondets Advisory Board, en rolle som også gir verdifull læring.

— Vi ønsker å teste ut om man kan kombinere sosial effekt og økonomisk avkastning og sette dette i system. Ikke bare gjennom enkeltselskaper, men også i større strukturer. Vi vil se om dette er en modell vi kan gjøre nytte av i Norge. Det er derfor viktig for oss å komme tett nok på til å kunne utforske muligheten og metodikken, forteller Leiner.

Investeringsmiljø for sosial effekt
Katinka Greve Leiner har sittet i styret i Den Sociale Kapitalfond siden 2011, og synes det er positivt at den danske investoren rendyrker sin fondforvaltningskompetanse. Den Sociale Kaptialfond er i ferd med å bygge et viktig og toneangivende investeringsmiljø i Danmark, og Leiner mener at fondsstrukturen de har valgt kan bli retningsgivende for hvordan flere kan gjøre tilsvarende fremover.

— Fondet er bygget slik at honoraret til fondsforvalteren avhenger av resultater på både den finansielle og sosiale bunnlinjen. Dette er et nytt grep. Det finnes etterhvert flere impact-fond i Europa og verden, men vi har ikke sett andre med så sterke strukturelle insentiver for sosial avkastning, sier Leiner.

Den Sociale Kapitalfond Invest
Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S ble etablert av Den Sociale Kapitalfond i 2017. Fondet har hentet inn totalt 289 millioner danske kroner i investeringskapital. Investorer: European Investment Fund (EU), Ferd Sosiale Entreprenører, Vækstfonden, Tryghedsgruppen, Novo Nordisk Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Hempel Fonden, Færchfonden, Østifterne, Færch og Døtre og Den Sociale Kapitalfond mfl.

TEKST: ANNIKEN GRUNDT

 
Tilbake til nyheter

Ta kontakt

Katinka Greve Leiner

Katinka Greve Leiner

Direktør - Ferd Sosiale Entreprenører

Les mer
Erfaring: Innovasjon Norge (divisjonsdirektør Kommunikasjon og strategi) Burson-Marsteller (kommunikasjonsrådgiver) Arbeiderpartiet (politisk rådgiver) Utdannelse: Sivilingeniør (Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet) Styreverv: Livsglede for Eldre (styremedlem) FORNY, Forskningsrådets program for innovasjon (styremedlem) Den Sociale Kapitalfond (styremedlem) EVPA, European Venture Philanthropy Association (styremedlem)

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.