Søk Impact StartUp og få eksperthjelp til å utvikle selskapet ditt

I Impact StartUp får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell. Foto: Alex Asensi
I Impact StartUp får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell. Foto: Alex Asensi

I januar 2020 blir 30 utvalgte impact startups samlet til BootCamp på Nordens viktigste akseleratorprogram for sosiale og miljøretta selskaper. Blir din bedrift en av dem? Søk om plass i Impact Startup før 1. november!

Impact StartUp Norge er et seks måneders akseleratorprogram for oppstartsselskaper som løser samfunnsutfordringer. Gjennom programmet får du hjelp til å utvikle en bærekraftig forretningsmodell med strategier og verktøy for sosial - og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. 

Dette får du i Impact StartUp:

 • FORRETNINGSUTVIKLING – Ukentlig skulder ved skulder bistand fra forretningsutvikler
 • KONSEPTUTVIKLING – Hands-on utvikling av virksomhetens hovedområder
 • KOMMERSIALISERING – utvikling av det kommersielle og sosiale potensialet
 • MÅLSTYRING AV TRIPPEL BUNNLINJE – verktøy for måle og styre etter resultater
 • SYSTEMFORSTÅELSE – kjennskap og forståelse av offentlig sektor
 • NETTVERKSBYGGING – tilgang til nettverk innen entreprenørskap og samfunnsinnovasjon
 • INVESTOR- OG KUNDEKONTAKT – kopling mot finansieringspartnere og potensielle kunder
 • FINANSIERING – potensiell delfinansiering av nøkkelprosjekter

Søk om plass i 2020-programmet her!

– Erfaringene fra 2018 og 2019-programmene er soleklare. Samtlige selskaper har gått gjennom en profesjonalisering, de jobber mer systematisk og bruker mer tid på det som gir sosial og økonomisk verdiskaping. I år har vi med oss mange erfaringer og gode partnere i de andre Nordiske landene som kommer årets deltagere til gode, sier Marte Sootholtet, Leder av Impact Startup.

Uavhengig av de ulike behovene deltakerne har, gir Impact Startup hver bedrift en verktøykasse for å profesjonalisere alt fra forretningsutvikling, praktisk arbeid, kommersialisering, systemforståelse og nettverksbygging til investor- og kundekontakt.

Seks måneder – stor effekt
Impact Startup-programmet går over et halvt år. Erfaringene fra de tidligere programmene viser at deltakerne trengte de seks månedene for å kunne jobbe strategisk og skape mer strukturerte og målrettede virksomheter.

– Seks måneder høres kanskje lenge ut, men det tar tid å strukturere økonomi og salgsarbeid. I tillegg skal deltakerne jobbe med å dokumentere samfunnseffekt og mål både til kunder og samarbeidspartnere, understreker Marte

Skulder ved skulder
Forretningsutviklerne i Impact Startup følger selskapene tett gjennom hele programmet, både på og mellom samlingene. De har selv relevant erfaring, både som gründere og med forretningsutvikling av ulike startups.

– Det tette samarbeidet med forretningsutviklerne er selve kjernen i programmet. De hjelper selskapene å tenke strategi og lange linjer, men bidrar også som sparringspartnere i en travel hverdag, sier Marte.

– Vi opplevde Impact StartUp som profesjonelt og bra tilrettelagt for videreutvikling og skalering av vår bedrift. Vi fikk en bevisstgjøring på merkevare, sosial profil, på en bedriftsmessig måte. Det er en unik mulighet og en gavepakke for din bedrift. DigiRehab, deltaker 2019.

Hvem kan søke?
Impact Startup-programmet er aktuelt for oppstartsselskaper som:

 • jobber med å løse et miljø - eller samfunnsproblem
 • ønsker at forretningsidéen skal være både samfunnsnyttig og lønnsom
 • er forbi idéfasen og har gjennomført noen salg
 • trenger å jobbe mer med forretningsmodellen
 • har et team som kan delta på samlinger og jobbe tett sammen med forretningsutvikler

Søkte bedriften din i fjor uten å komme gjennom nåløyet?
Å ikke få plass på forrige BootCamp betyr ikke det at dere ikke er aktuelle ved årets opptak. Dere har vokst siden sist – kanskje er det nettopp nå tiden deres er kommet?

– Vi vet at mye kan skje med et oppstartselskap på ett år. Viktigst er det å kunne vise at det finnes kunder som er villige til å betale for løsningen eller produktet deres, sier Marte.

Slik velges bedriftene
Etter søknadsfristen vurderes alle søknader som treffer kriteriene av et panel med representanter fra våre partnere.

– Sammen velger vi de selskapene som har størst kommersielt og sosialt potensial og som har et team vi har tro på. Det kan være det nettopp er dere, oppfordrer Marte.

Impact Startup er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og gjennomføres i samarbeid Den Sociale KapitalfondenProsper og Sitra.

Les mer om Impact StartUp her!

 
Tilbake til nyheter

Ta kontakt

Katinka Greve Leiner

Katinka Greve Leiner

Direktør - Ferd Sosiale Entreprenører

Les mer
Erfaring: Innovasjon Norge (divisjonsdirektør Kommunikasjon og strategi) Burson-Marsteller (kommunikasjonsrådgiver) Arbeiderpartiet (politisk rådgiver) Utdannelse: Sivilingeniør (Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet) Styreverv: Livsglede for Eldre (styremedlem) FORNY, Forskningsrådets program for innovasjon (styremedlem) Den Sociale Kapitalfond (styremedlem) EVPA, European Venture Philanthropy Association (styremedlem)

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.