Investeringskriterier

Ferd SE velger ut entreprenører med et produkt eller en tjeneste som løser en krevende sosial utfordring i Norge på en ny måte. Selskapene må kunne vise til målbare sosiale resultater og ha en forretningsmodell som vil gjøre selskapet økonomisk bærekraftig over de neste årene, slik at flest mulig får nytte av løsningen. Selskapets grunnidé, gründerens gjennomføringsevne, samarbeidsevne og motivasjon blir også vurdert.

 

Utvelgelse og aktivt samarbeid

Normalt etablerer Ferd SE et samarbeid med ett til tre nye selskaper hvert år. Ferd SE velger de selskapene der de kan være med på å utgjøre størst forskjell og skape gode sosiale resultater gjennom et tett samarbeid. Styret i Ferd SE tar den endelige beslutningen om et selskap tilbys en plass i porteføljen. Den første investeringsfasen kalles grunntrinn og varer i ett år. I grunntrinnsperioden blir Ferd SE og selskapet bedre kjent og starter arbeidet med å styrke organisasjonen. Selskapene som kvalifiserer til videre samarbeid, går videre fra grunntrinn til portefølje. Som en del av porteføljen, får selskapene vanligvis støtte i tre til seks år, og arbeidet med vekst og skalering iverksettes i tråd med planlagte milepæler. Etter fullendt tid i porteføljen går selskapene over i en alumni-posisjon. Ferd SE er da fortsatt tilgjengelige som rådgivere og sparringspartnere, men det forventes at selskapene står på egne ben.

Søknad om å bli en av våre sosiale entreprenører

Dersom du oppfyller investeringskriteriene (se øverst på siden) våre og ønsker å sende en søknad, så send en mail til fse(a)ferd.no med følgende opplysninger:

 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Organisasjonsform
 • Kontaktperson
 • E-post adresse
 • Telefonnummer
 • Kort beskrivelse av firmaet og hva dere gjør
 • Kort beskrivelse av endringsteori (Theory of change) og om dere gjør noen form for måling av oppnåelse av denne
 • Økonomisk situasjon for siste år (driftsinntekt og driftsresultat) samt evt. bidragsytere
 • Hva trenger dere Ferd SE for (kompetanse, kaptial, nettverk)

Vi svarer fortløpende på henvendelsen, men erfaringsmessig kan det ta inntil 4 uker før vi får svart.

 

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.