Hva er sosialt entreprenørskap?

I skjæringspunktet mellom ideelle organisasjoner, offentlig velferd og næringsliv finner vi de sosiale entreprenørene. De etablerer selskaper som leverer resultater på såkalt dobbel bunnlinje, resultater som gir både sosial og økonomisk effekt.

Definisjoner

Det finnes mange definisjoner på sosialt entreprenørskap, og intense diskusjoner om hvem som skal få kalle seg en sosial entreprenør.  Vi mener det er viktig å anerkjenne at dette er et område i stadig utvikling, med stor variasjon blant virksomhetene og personene som er engasjert. 

For oss i Ferd er en sosial entreprenør en person som bevisst tar tak i et krevende samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. De drives av å skape sosiale resultater, og klarer å organisere aktiviteten rundt løsningen sin på en måte som gir selskapet levedyktighet på lang sikt. De forretningsmessige sosiale entreprenørene skaper sin inntekt gjennom salg av varer og tjenester, fremfor å gjøre virksomheten avhengig av tilskudd og gaver.

FSEs mål
Ferd Sosiale Entreprenørers (FSE) har som mål å skape målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Vi ser etter sosiale entreprenører med en forretningsmodell som i tillegg til å gi gode sosiale resultater også kan gi et økonomisk overskudd på sikt. Dette fordi økonomisk bærekraft best sikrer skalering av de sosiale resultatene.  Selskapene kan bruke sitt overskudd til å videreutvikle sitt produkt eller sin tjeneste og nå ut til flere som kan ha nytte av løsningen. 

Sosialt entreprenørskap og økonomisk overskudd
I den grad vi opplever skepsis til sosiale entreprenører handler det ofte om hvorvidt man bør være skeptisk til entreprenører som kommersielle aktører og private leverandører inn mot en offentlig finansiert velferdssektor. Kan en sosial entreprenør prinsipielt gå med økonomisk overskudd? Og kan man være opptatt av å levere sosiale resultater og samtidig ikke bare gå med overskudd, men også betale utbytte til sine eiere? Vi i Ferd mener de kan det, men at den sosiale effekten og dermed den doble bunnlinjen i selskapet må dokumenteres.

Historisk er vi i Norge vant til at organisasjoner og selskap som har sosiale mål finansieres gjennom tilskudd og gaver, i stor grad fra det offentlige eller private stiftelser. Utfordringen med dette er at disse selskapene blir avhengig av sine gode givere, både private og offentlige, for å opprettholde eller øke aktiviteten. I forhold til behovene i det ”sosiale markedet” er det lett å se at gavene ikke strekker til. Dette er en utfordring for mange store og ideelle aktører, som Redd Barna, Bymisjonen, Røde Kors, Frelsesarmeen, Ungdom mot vold, Right to Play og mange flere. De bruker mye tid og penger på å skaffe mer penger, fordi de brenner for dem de forsøker å hjelpe.

De forretningsmessige sosiale entreprenørene brenner på samme måte for dem de hjelper. Men de ønsker å styre sin egen aktivitet, uavhengig av snille givere og årlige, usikre bevilgninger. Derfor oppstår det nå verden rundt nye forretningsmodeller der selskaper med sosiale formål skaffer seg inntekt på egen hånd. Det vil ofte være ved salg av produkter og tjenester til det offentlige eller privatpersoner. Styrken i slike modeller er at de kan vokse i takt med hva markedet er villig til å betale for tjenestene. Svakheten er at disse markedene kan være uvante med å betale for sosiale goder og dermed har lav betalingsvilje. Selve målgruppen entreprenørene jobber med har ofte ikke betalingsevne, og da er man avhengig av å finne andre som ser verdien av den sosiale effekten som skapes – og vil betale for den. Denne måten å tenke på finner vi også innen mange etablerte ideelle organisasjoner, som kan være svært entreprenørielle ved etablering av nye tiltak.

‘Social entrepreneurship is entrepreneurship carried out for societal benefit. Social entrepreneurs are every bit as innovative, disciplined and driven as business entrepreneurs, but their ventures focus on solving entrenched social problems: poverty, environmental degradation, lack of access to healthcare, inadequate education and more. Just as entrepreneurship helps advance economic progress, so social entrepreneurship moves humanity in the direction of a more peaceful, prosperous and sustainable world.’ Jeff Skoll, Skoll Foundation (og tidligere gründer av eBay)

 

PUBLIKASJONER

VISTA-rapport 2019 -15 Evaluering av Bravoleken
VISTA-rapport 2019 -15 Evaluering av Bravoleken

Les publikasjon

Resultatrapport 2018
Resultatrapport 2018

Les publikasjon

Ferd SosEnt Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med en sosial entreprenør
Ferd SosEnt Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med en sosial entreprenør

Les publikasjon

Resultatrapport 2017
Resultatrapport 2017

Les publikasjon

Policynotat sosiale entreprenører 2016
Policynotat sosiale entreprenører 2016

Les publikasjon

Resultatrapport 2016
Resultatrapport 2016

Les publikasjon

Resultatrapport 2015
Resultatrapport 2015

Les publikasjon

Resultatrapport 2014
Resultatrapport 2014

Les publikasjon

Samfunnsøkonomiske effekter 2014
Samfunnsøkonomiske effekter 2014

Les publikasjon

Resultatrapport 2013
Resultatrapport 2013

Les publikasjon

Pøbelprosjektet, Rambøll 2011
Pøbelprosjektet, Rambøll 2011

Les publikasjon

Sosialt entreprenørskap mot fattigdom 2012
Sosialt entreprenørskap mot fattigdom 2012

Les publikasjon

Resultatrapport 2012
Resultatrapport 2012

Les publikasjon

Samfunnsøkonomiske effekter 2013
Samfunnsøkonomiske effekter 2013

Les publikasjon

Sosialt entreprenørskap 2012
Sosialt entreprenørskap 2012

Les publikasjon

Samfunnsøkonomiske konsekvenser 2011
Samfunnsøkonomiske konsekvenser 2011

Les publikasjon

Resultatrapport 2011
Resultatrapport 2011

Les publikasjon

Resultatrapport 2010
Resultatrapport 2010

Les publikasjon

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.