Arrangementer

Ferd Sosiale Entreprenører arrangerer gjennom året ulike samlinger og møteplasser. Disse presenteres her på denne siden.

Åpent Hus

Vi ønsker å møte sosiale entreprenører og andre som er interessert i å lære hva sosialt entreprenørskap handler om. Det er flere som ønsker å snakke med oss enn vi har kapasitet til å møte en-til-en og vi arrangerer derfor Åpent hus fire til seks ganger i året. Arrangementet er en arena for å møte ulike sosiale entreprenører, personer og aktører som er interessert i sosialt entreprenørskap og sosial effekt. Det er også en arena for nettverksbygging for de som er interessert i dette feltet.

Les mer her

Datoer for Åpent hus i 2020 er som følger:

2. mars kl. 12.00 - kl. 14.00         

(Dato er foreløpige og kan bli endret)

Klikk på aktiv lenke for påmelding eller send e-post til: post@ferd.no

 

 

Impact Startup

Impact Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Akseleratorprogrammet er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og lansert i samarbeid med SoCentral. Impact Startup er bygget på en modell fra Den Sociale Kapitalfonden i Danmark som er en av samarbeidspartnerne for det norske programmet. Neste opptak er høsten 2020.

Er du en impact startup og vil søke om plass i programmet klikk her.

Ønsker du/dere å samarbeide med Social Startup eller bidra til selskapenes videre reise, send en e-post til hei@impactstartup.no.

Les mer her om impactstartup og følg oss på Facebook og/eller Instagram

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.