Arrangementer

Ferd Sosiale Entreprenører arrangerer gjennom året ulike samlinger og møteplasser. Disse presenteres her på denne siden.

Social Startup

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Akseleratorprogrammet er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og lansert i samarbeid med SoCentral. Social Startup er bygget på en modell fra Den Sociale Kapitalfonden i Danmark som er en av samarbeidspartnerne for det norske programmet. Neste opptak er høsten 2019.

Er du en impact startup og vil søke om plass i programmet klikk her.

Ønsker du/dere å samarbeide med Social Startup eller bidra til selskapenes videre reise, send en e-post til hei@socialstartup.no.

Les mer her: socialstartup
Og følg oss på Facebook og/eller Instagram

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.