Hvordan jobber vi med selskapene?

Vi velger selskaper der vi kan være med på å utgjøre en viktig forskjell og skape gode sosiale og økonomiske resultater. Gjennom en kombinasjon av kapital, kompetanse og nettverk styrker vi selskapenes muligheter for suksess. Vi jobber i aktive partnerskap med selskapene, med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner.

Hvert av selskapene i porteføljen jobber med en dedikert forretningsutvikler som følger selskapet over tid. Teamet vårt har spisskompetanse på flere områder, som økonomistyring, Impact Management og Corporate Governance. Forretningsutviklerne bidrar med mange timer hvert år med sparring, workshops og arbeidsmøter med selskapene. I tillegg bidrar de med å koble selskapet til andre ressurser i nettverket innenfor områder som salg, kommunikasjon, IKT, juss og HR/rekruttering.

Forskerfabrikken er en av selskapene vi har jobbet med over tid. Selskapet gir barn og unge muligheten til å fordype seg i naturvitenskap og teknologi i eget nærmiljø, med mål om å øke interessen for realfag. Foto: Frank Holm

Forskerfabrikken er en av selskapene vi har jobbet med over tid. Selskapet gir barn og unge muligheten til å fordype seg i naturvitenskap og teknologi i eget nærmiljø, med mål om å øke interessen for realfag. Foto: Frank Holm

Tilskuddsinvesteringer

For våre tilskuddsinvesteringer har vi en trinnvis tilnærming, hvor den første investeringsfasen er grunntrinn. Grunntrinn varer i ett år og i denne perioden blir vi og selskapet bedre kjent og starter arbeidet med å styrke organisasjonen.

Selskapene som kvalifiserer til videre samarbeid går videre fra grunntrinn til portefølje. Det er styret vårt som tar den endelige beslutningen om et selskap skal tilbys en plass i porteføljen vår. Her får selskapene vanligvis støtte i tre til seks år, og arbeidet med vekst og skalering iverksettes i tråd med planlagte milepæler. Etter fullendt tid i porteføljen går selskapene over i en alumni-posisjon. Vi er da fortsatt tilgjengelige som rådgivere og sparringspartnere, men det forventes at selskapene står på egne ben.

Tilskudd kan være aktuelt dersom selskapet er i en økonomisk sårbar oppstarts- eller utviklingsfase. Vi går da inn med tilskudd i tillegg til kompetanse og oppfølging.

Egenkapital

For mer etablerte selskap er en eierandel mer naturlig, for å gi selskapet en solid kapitalbase å arbeide ut fra. Vi går inn som minoritetsaksjonær og kan støtte selskapet gjennom et aktivt styrearbeid med kompetente styremedlemmer. Vi bidrar også med nødvendig utviklingsstøtte mellom styremøtene.

Impact management – å måle, styre og optimalisere den sosiale effekten

Vi jobber aktivt med en metode som kalles Impact Management med våre porteføljeselskaper. Det betyr at selskapene både måler de sosiale resultatene og rigger virksomheten for å optimalisere den sosiale effekten. Metoden er nøkkelen til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for selskaper med sosiale formål.

Les mer om Impact Management her.