Kriterier

Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) skal skape målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Vi velger ut ett til to nyskapende selskaper hvert år som løser en krevende sosial utfordring og bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Målbare sosiale resultater

Aktuelle selskaper må kunne vise til målbare sosiale resultater og ha en forretningsmodell som vil gjøre selskapet økonomisk bærekraftig over de neste årene. Vi ser også etter potensial for fremtidig vekst slik at flest mulig skal få nytte av de gode løsningene vi investerer i. 

Selskapets motivasjon for og evne til å følge opp både sosiale og økonomiske resultater vil være avgjørende. Gründerens og teamets erfaring, gjennomføringsevne, samarbeidsevne og motivasjon blir også vurdert.

Løpende vurderinger

Vi er i løpende dialog med flere sosiale entreprenører for å vurdere om de samsvarer med våre investeringskriterier. Vi gjør blant annet vurderinger av markedspotensial og hvorvidt selskapene vil være en god match med kompetansen og den øvrige porteføljen vår. 

Vi opplever et stort positivt tilfang av spennende sosiale entreprenører, men det er kun et fåtall av disse vi har mulighet til å inngå et samarbeid med. For selskaper som er i en for tidlig fase til å være aktuelle for vår portefølje, kan akseleratorprogrammet Impact StartUp være en mulighet.

Søknad om å bli en av våre sosiale entreprenører

Dersom du oppfyller investeringskriteriene våre og ønsker å sende en søknad, kan du sende en mail til fse@ferd.no med følgende opplysninger: 

 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Organisasjonsform
 • Kontaktperson
 • E-post adresse
 • Telefonnummer
 • Kort beskrivelse av firmaet og hva dere gjør
 • Kort beskrivelse av endringsteori (Theory of change) og om dere gjør noen form for måling av oppnåelse av denne
 • Økonomisk situasjon for siste år (driftsinntekt og driftsresultat) samt evt. bidragsytere
 • Hva dere trenger Ferd SE for (kompetanse, kapital, nettverk)

Vi svarer fortløpende på henvendelsen, men erfaringsmessig kan det ta inntil fire uker før vi får svart.