Er du interessert i temaene arbeidsinkludering og offentlig innovasjon? Da kan vi varmt anbefale deg å bli med på disse fire arrangementene:

Arbeidsinkludering:


1. Kan effektivt samarbeid mellom NAV og sosiale entreprenører gi mer arbeidsinkludering? 

Vi møter NAV og en gjeng dyktige og engasjerte sosiale entreprenører til diskusjon.

Arrangør: Nosytten og Ferd Sosiale Entreprenører

Tid og sted: Torvet 3 på gateplan tirsdag 15. august kl. 15.00-16.00

Les mer her

2. Hvorfor skal arbeidsgivere ta et større ansvar for å inkludere mennesker som faller utenfor?

Inkludering i arbeidslivet settes på dagsordenen av mange bedrifter under Arendalsuka. Vi gleder oss til å diskutere med NAV-direktøren hvordan samspillet mellom bedrifter og NAV kan bli enda bedre!

Arrangør: Veidekke sammen med Bygg Arena Arendal. 41 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen.

Tid og sted: Kanalplassen tirsdag 15. august kl. 12:30-13:30

Les mer her

3. Hvordan kan næringslivet få flere i arbeid?

Over 600 000 står utenfor arbeidslivet i Norge. Samtidig har både privat og offentlig sektor et økende behov for kompetent arbeidskraft. Hvordan får vi flere bedrifter til å engasjere seg i tematikken? Hvilke fordeler kan næringslivet høste? Hvilke grep vil tilrettelegge for økt inkludering?

Arrangør: PwC, Sandefjord næringsforening, Næringsalliansen i Agder

Tid og sted: Onsdag 16. august kl. 14:00 – 15:00

Les mer her

Offentlig innovasjon:


4. Hva mister vi når offentlig innovasjon foregår bak lukkede dører?
Kommuner og sosiale entreprenører kan oppnå mer sammen.

Impact StartUp har sammen med sine nordiske partnere har spurt 450 offentlige ansatte, sosiale entreprenører og impact investorer på tvers av Norden hva som skal til for å åpne dører for samarbeid. Rapporten «Samarbeid for innovasjon» peker på 4 konkrete barrierer, og foreslår også en handlingsplan med 7 steg for hvordan vi kan akselerere velferdsinnovasjon. Vi diskuterer både barrierer og forslag til handling.

Arrangør: Ferd Sosiale Entreprenører, Impact StartUp og Nordic Innovation

Tid og sted: Nordens telt onsdag 16. august kl. 17.00-18.00.

Les mer her