Hva skjer?

Her finner du informasjon om Årets Sosiale Entreprenør, Sosent-konferansen, Åpent hus og andre arrangementer.

Årets Sosiale Entreprenør

Ferd Sosiale Entreprenører deler ut hedersprisen Årets Sosiale Entreprenør hvert år til en virksomhet som har et særskilt potensial for å løse sosiale utfordringer i samfunnet. Innovasjonshøyde, bærekraftig forretningsmodell og gode dokumenterbare sosiale resultater er viktige kriterier. Vinneren belønnes med en ½ million kroner.

To damer som jubler og smiler
Foto: Emilie Hervik

Akselerator for ferske sosiale entreprenører

Impact StartUp

Vi har etablert akseleratorprogrammet Impact StartUp for å gi et tilbud til oppstartsselskaper som er i en for tidlig fase for oss. Satsingen er også et ledd i arbeidet vårt med å styrke økosystemet for sosiale entreprenører i Norge og Norden.

Akseleratorprogrammet går over seks måneder. I denne perioden får selskapene hjelp til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller med strategier og verktøy for sosial- og miljømessig målstyring, finansiering og skalering. Selskapene jobber skulder-ved-skulder med dedikerte forretningsutviklere gjennom hele programmet.

Det norske akseleratorprogrammet gjennomføres én gang i året og alle sosiale entreprenører kan søke. Det nordiske programmet gjennomføres også årlig, men vil ha et fastsatt tema, som for eksempel arbeidsinkludering, barn og unge, utenforskap eller inkludering.

Dame som beskriver en brainstorming
Akseleratorprogrammet Impact StartUp hjelper ferske sosiale entreprenører å lykkes. Foto: Alex Asensi

Sosent-konferansen 2020

Økt lønnsomhet med fordomsfri rekruttering.

Mandag 26. oktober 2020 åpnet statsminister Erna Solberg årets Sosent-konferanse, hvor godt etablerte selskaper fikk kunnskap og verktøy som gjør det lettere å rekruttere folk med hull i CV-en.

Åpent hus

Vi ønsker å møte sosiale entreprenører og andre som er interessert i å lære om hva sosialt entreprenørskap handler om. Det er flere som ønsker å snakke med oss enn vi har kapasitet til å møte en-til-en og vi arrangerer derfor Åpent hus cirka fire ganger i året. Arrangementet er en arena for å møte ulike sosiale entreprenører, personer og aktører som er interessert i sosialt entreprenørskap og sosial effekt. Det er også en arena for nettverksbygging.

Neste Åpent hus er 26. november.

Mennesker som deltar i diskusjon rundt bord
Vi og våre samarbeidspartnere arrangerer en rekke aktuelle arrangementer i løpet av året. Sosent-konferansen er et av årets høydepunkter og arrangeres hver høst. Foto: Kristian Harby