Konferanse om effektkontrakter

KS og FERD inviterer høsten 2022 til konferanse om effektkontrakter – et verktøy som muliggjør nye partnerskap og innovative løsninger for lokale behov. Diskuter, lytt og bidra til godt partnerskap på nasjonal konferanse.

Gir effektkontrakter bedre tjenester?

På konferansen møter du kommuner, sosiale investorer og sosiale entreprenører. Det er et mål at vi møtes på tvers av sektorer og sammen ser de nye mulighetene.