Konferanse om effektkontrakter

KS og FERD inviterte høsten 2022 til konferanse om effektkontrakter – et verktøy som muliggjør nye partnerskap og innovative løsninger for lokale behov.

Gir effektkontrakter bedre tjenester?

Ferd Sosiale Entreprenører og Kommunesektorens organisasjon samlet 130 kommuner, sosiale investorer og sosiale entreprenører til en konferanse om effektkontrakter på 3KT, Ferds nye tomt i Vika.