Åpent hus

Vi ønsker å møte sosiale entreprenører og andre som er interessert i å lære om hva sosialt entreprenørskap handler om. Det er flere som ønsker å snakke med oss enn vi har kapasitet til å møte en-til-en og vi arrangerer derfor Åpent hus cirka fire ganger i året.

Arrangementet er en arena for å møte ulike sosiale entreprenører, personer og aktører som er interessert i sosialt entreprenørskap og sosial effekt. Det er også en arena for nettverksbygging.

Datoer for Åpent hus i 2022:

  • 8. 12.2022 kl. 09:00 – 11:00